Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Beslut om nyckelkompetenser för livslångt lärande på EU-möte

Publicerad

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffas 22 och 23 maj kommer de att besluta om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Ministrarna kommer även att behandla ungdomars roll i samhället och kulturarvet i EU:s politik.

Anna Ekström
Anna Ekström gymnasie- och kunskapsminister företräder Sverige vid ett ministerrådsmöte den 22-23 maj. Förutom utbildningsfrågor kommer de också att behandla ungdoms- och kulturfrågor. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildning

Rådet kommer att fatta beslut om att uppdatera listan på nyckelkompetenser för livslångt lärande från 2006. Nyckelkompetenserna är kunskap som alla behöver i ett kunskapsbaserat samhälle. Uppdateringen görs för att kunna möta utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden.

De nya föreslagna nyckelkompetenserna:
• Läs- och skrivkunnighet
• Flerspråkighet
• Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
• Digital kompetens
• Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
• Medborgarskapskompetens
• Entreprenörskompetens
• Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

Regeringen stöder förslaget då de uppdaterade nyckelkompetenserna sammanfaller väl med svenska prioriteringar.

Som uppföljning till Europeiska rådets möte i december 2017 kommer utbildningsministrarna även att anta slutsatser om att etablera ett gemensamt europeiskt utbildningsområde.

Ungdom

På rådsmötet kommer ministrarna att fatta beslut om vilken roll ungdomar har i uppbyggnaden av trygga samhällen. Ungas rörlighet, ungdomsarbete och olika former av lärande kan hjälpa till att motverka utanförskap och radikalisering. Ett sätt är att främja mobilitet och kontakter mellan ungdomar över landsgränser.

Regeringen stödjer förslaget och ser positivt på att öka ungdomars engagemang på olika områden.

Kultur

Det Bulgariska ordförandeskapet har tagit initiativ för att kulturarvet ska synliggöras bättre inom EU:s övriga politikområden. Kulturministrarna kommer att fatta beslut om att framhäva kulturarvet i EU:s politik.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Om rådsmötet för utbildning, ungdom, kultur och idrott 22-23 maj

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)