Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om tätare samarbete inom AI och besöksnäringen när nordiska ministrar möttes i Stockholm

Publicerad

De nordiska länderna ska bli bättre på att samarbeta inom bland annat artificiell intelligens (AI) och besöksnäringen. Här finns konkurrens, men också stora samarbetsmöjligheter som behöver tas tillvara. Det var några av slutsatserna när de nordiska näringsministrarna möttes i Stockholm den 15 maj.

 • Nordiska representanter uppställda för gruppfoto

  Olli Koski, direktör/ställföreträdande avdelningschef för finska Arbets- och näringsministeriet, Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, Islands industri- och innovationsminister, Industri- och innovationsdepartementet, Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet, Katrine Winding, generaldirektör för danska Danish Business Authority, Torbjørn Røe Isaksen, Norges næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet samt Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Mikael Damberg framför dator med lurar på

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gamear på Tekniska museet.

  Foto: Tekniska museet

 • Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir med VR-glasögon på

  Islands industri- och innovationsminister Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir testar VR-teknik.

  Foto: Tekniska museet

I mitten på maj bjöd närings- och innovationsminister Mikael Damberg in de nordiska näringsministerkollegorna för att diskutera nordiskt samarbete inom artificiell intelligens, digitalisering inom besöksnäringen, förenklad rapportering för små och medelstora företag samt smarta transporter. Dagen inleddes i Rosenbad och avslutades med en inblick i den svenska dataspelsbranschen på Tekniska museet.

Ett av de områden där det rör på sig extra snabbt är inom AI. Här presenterade Finland sitt arbete inom området och det regeringsprogram som finns för AI. I Finland prioriteras bland annat hälso- och sjukvård samt den maritima sektorn.

– Den svenska regeringen har nyligen tagit fram en färdriktning för AI-arbetet där åtgärder inom bland annat utbildning, innovation och forskning är prioriterade. Vi har mycket att vinna på att samarbeta i Norden kring AI, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Deltagarna tog också beslut om att det gemensamma nordiska arbetet med Nordic Smart Government ska vara ett av de viktigaste nordiska näringspolitiska samarbetena under perioden 2018–20. Visionen är att förenkla för företagare genom digitalisering av ekonomisk rapportering och redovisning samt att bidra till forskning och utveckling kring nya lösningar som kan skapa kundnytta och effektivisera myndigheternas verksamhet.

– Våra liv förenklas med de smarta mobilerna, men den offentliga tjänsteutvecklingen har ännu inte på samma sätt förenklat för dem som driver företag. Kan vi utveckla standarder inom digital redovisning för företag i Norden, kan det även leda till internationellt genomslag, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

När det gällde smarta transporter informerade näringsministern om att Sverige satsar på elvägar och att det kan göras mer på nordisk nivå inom detta område. Här finns också ett stort intresse från fordonsindustrin. Diskussionen avslutades med att näringsministrarna uttryckte sitt stöd till att arbeta vidare med gröna och smarta transporter inom det nordiska samarbetet.

Ministrarna diskuterade också aktuella utmaningar när det gäller digitalisering och dess relation till turism och eventuella samarbetsmöjligheter. Norden är en liten region med liknande kultur, naturmiljö och politiskt system som kan marknadsföras och säljas in tillsammans på olika marknader.

Efter ministermötet var det studiebesök på Tekniska Museet och utställningen Play Beyond Play som är museets utställning om svensk dataspelsindustri. Utställningen samlar bland annat aktörer inom svensk spelindustri, flerårig forskning och erfarenhet av spelutställningar. Här fick ministrarna bland annat lära sig att var tionde människa på jorden har spelat ett svenskt dataspel.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.