Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Digitalisering, innovation och handel på informellt Europeiskt råd

Publicerad

När statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett informellt möte i Europeiska rådet 16 maj ska de diskutera innovationer och digitala frågor. Handel och Iran kommer också att vara teman för diskussionerna.

Statsminister Stefan Löfven
Bulgarien som under första halvåret 2018 är ordförande i EU är värd för ett informellt möte mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer 16 maj. Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige. Foto: EU-representationen

Digitalisering och innovationer

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera vad som behöver göras på EU-nivå för att EU ska bli mer konkurrenskraftigt och inte halka efter USA och Kina på området innovationer och uppfinningar.

USA, handel och Iran

EU-ledarna kommer sannolikt också att behandla EU:s relation till USA, i ljuset av att EU:s undantag för ståltullar går ut den 1 juni. Iran är ett annat ämne som de säkert kommer att diskutera efter att USA beslutat att inte delta i kärnsäkerhetsavtalet, liksom den senaste händelseutvecklingen i Gaza.

Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på mötet som äger rum i Sofia och som följs av ett toppmöte i samma stad mellan EU och västra Balkan-länderna.  

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Om informella mötet i Europeiska rådet 16 maj

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Bulgariska ordförandeskapet