Artikel

Filmer från konferens om framtidens arbetsmarknad

Publicerad

Den 15-16 maj anordnades en nordisk konferens om framtidens arbetsmarknad. Konferensen direktsändes på webben och delar av programmet kan ses här i efterhand.

Konferensen anordnades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för arbetsliv 2018. Fokus för konferensen var hur den teknologiska utvecklingen i form av digitalisering, robotisering och automatisering kommer att påverka framtidens arbetsmarknad samt vilka konsekvenser detta för med sig för efterfrågad kompetens och behov av livslångt lärande.

Inledningsanförande av Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister och presentation av Sangheon Lee, Director of the ILO Employment Policy Department på temat "The future of work centenary inititive, the Global Commission on the Future of Work".

Övergripande observationer om framtidens arbetsmarknad, Mark Keese, Head of Skills and Employability Division, OECD.

Disruptionsrådets arbete, Nicolas David Johansen, chefskonsult, Beskæftigelsesministeriet, Danmark

Paneldebatt: Vilka är de framtida utmaningarna och möjligheterna med den teknologiska utvecklingen på framtidens arbetsmarknad? Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Sverige. Mark Keese, Head of Skills and Employability Division, OECD. Sangheon Lee, Director of the ILO Employment Policy Department. Carola Lemne, VD, Svenskt näringsliv. Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges ingenjörer. Vesna Jovic, VD, Sveriges kommuner och landsting.

Avslutande paneldebatt: Vilken typ av omställning behövs och vem ska ha ansvar för att tillgodose behovet av nya kompetenser på framtidens arbetsmarknad? Medverkande: Irene Wennemo, statssekretare Arbetsmarknadsdepartementet, Göran Arrius, ordförande, Sveriges akademiker, Peter Jeppsson, vice VD, Svenskt näringsliv, Agneta Jöhnk, avdelningschef, Sveriges kommuner och landsting, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation.