Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Fler kvinnor inom skogsnäringen ska synas på nätet med hjälp av WikiGap

Publicerad

Den 17 maj 2018 bjuder Näringsdepartementet tillsammans med SLU och Wikimedia Sverige in studenter och anställda vid SLU i Umeå till en skrivstuga, för att under en halvdag lyfta fram kvinnor inom skogsnäringen på nätet. WikiGap är ett globalt initiativ för att öka jämställdheten på nätet med utgångspunkt från det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia.

#WikiGap

På Wikipedia finns i dag omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor och runt 90 procent av alla som skriver på Wikipedia är män. Men WikiGap gör skillnad. Hittills har initiativet genererat omkring 3 000 nya artiklar och uppdateringar av information. I dag saknas artiklar om många anmärkningsvärda och kända kvinnor i skogsnäringen och inom forskning och innovation på skogens område.

– Vi måste alla bidra för att skapa förändring för jämställdhet på riktigt. WikiGap är ett jättebra exempel på detta. Genom att fler kvinnor inom skogssektorn blir synliga och lyfts fram på internet bidrar vi till att förändra bilden av hela skogsnäringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Deltagarna i skrivstugan instrueras i hur de redigerar Wikipedia och får förslag på vilka artiklar man kan bidra till. Det kan handla om att skriva nya artiklar, fylla på redan befintliga, översätta texter från engelska till svenska och lägga till bilder med mera. Under 2018 tar Regeringskansliet initiativ till WikiGap-events inom flera områden, och ett av dessa är skogssektorn.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.