Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern besökte Uddevalla och Alingsås

Publicerad

Den 15 till 16 maj besökte försvarsminister Peter Hultqvist Uddevalla och Alingsås. Under besöket träffade försvarsministern representanter från Försvarsmaktens röjdykardivision, civilförsvarsförbunden, räddningstjänsten och hemvärnet.

Försvarsminister Peter Hultqvist står på en klippa tillsammans med en representant från röjdykardivisionen i Skredsvik.
Försvarsminister Peter Hultqvist och Carl-Johan Djurstedt vid röjdykardivisionen i Skredsvik, väster om Uddevalla. Foto: Anders Eriksson /Regeringskansliet

Röjdykardivisionen i Skredsvik

Utbildningen av Försvarsmaktens röjdykare sker i Skredsvik, väster om Uddevalla. Röjdykarnas uppgift är att hitta och röja sjöminor och ammunition i svenska och internationella vatten. Röjdykarna bidrar även med personal till Försvarsmaktens samlade ammunitionsröjningsförmåga på land genom divisionens ammuntionsröjningsgrupper.

- Röjdykarna utgör en viktig del av de marina stridskrafterna. Deras kunskaper är internationellt efterfrågade och de har varit representerade i både Somalia och Afghanistan, säger Peter Hultqvist.

Civilförsvarsförbunden i Uddevalla

Vid besöket i Uddevalla träffade Peter Hultqvist representanter från civilförsvarsförbunden i kommunen för att diskutera kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

Räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda

Den 16 maj besökte Peter Hultqvist Alingsås. Där träffade han representanter från Räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda som informerade om sitt arbete med att öka beredskap och civilförsvarsförmågan.

Hemvärnets Älvsborgsbataljon 

Försvarsministern träffade i Alingsås även representanter från hemvärnets Älvsborgsbataljon. Bataljonen har ett upptagningsområde som omfattar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda.

De 40 hemvärnsbataljonerna som finns i Sverige bidrar med en stor del av det totala manskap som utgör det svenska försvaret. Sedan försvarsbeslutet 2015 har hemvärnsförbanden också tillförts en ökad förmåga genom fyra granatkastarplutoner och en bataljonledningsförmåga. Med de beslut om ytterligare förstärkningar som tagits efter 2015 tillförs dessutom ytterligare fordon till hemvärnsförbanden.