Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Framtidens sammanhållningspolitik påverkas av EU:s budget

Publicerad

Den 2 maj lämnade Europeiska kommissionen sitt förslag till ny flerårig budgetram för EU, som bland annat innehåller ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Nuvarande programperiod sträcker sig till 2020 och arbetet med inriktning för nästa programperiod är igång. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas om.

Dagens sammanhållningspolitik utgör 34 procent av EU:s totala utgifter 2014-2020 och omfattar tre fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • samt Sammanhållningsfonden.

Sammanhållningspolitiken har som målsättning att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom unionen. Politiken genomförs i regionala, nationella och gränsöverskridande program.

Den övervägande delen av medlen (74 procent) går under innevarande period 2014-2020 till de relativt fattigaste medlemsländerna och regionerna. För Sveriges del omfattar nuvarande programperiod sammanlagt 20 miljarder kronor.

Dags för förhandlingar

Europeiska kommissionens förslag till ny flerårig budgetram för EU anger även de ekonomiska ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Specifika lagförslag från kommissionen som gäller innehållet i sammanhållningspolitiken har presenterats enligt plan i slutet av maj 2018. Sverige och övriga medlemsländer kommer att förhandla om såväl kommissionens förslag till budget som regelverket för sammanhållningspolitiken i rådet. Förhandlingarna om sammanhållningspolitiken inleds under sommaren 2018 och kan avslutas först när budgetförhandlingarna är slutförda.