Halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin genomförd

Publicerad

Det dialogforum mellan regeringen och arbetsmarknadens parter som ägde rum den 23 maj utgjorde den sista delen av halvtidsavstämningen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
– Vi ser att arbetet med arbetsmiljöstrategin går i den riktning vi önskar men det finns fortfarande många utmaningar kvar och mer behöver göras för att alla som jobbar i Sverige ska ha en bra arbetsmiljö, säger statssekreterare Irene Wennemo.

 • Flera personer sitter runt ett långt konferensbord och tittar på statssekreterare Irene Wennemo.

  Statssekreterare Irene Wennemo inledde dialogforumet den 23 maj 2018.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Närbild på statssekreterare Irene Wennemo som talar.

  Statssekreterare Irene Wennemo.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Deltagare vid dialogforumet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En man står framför några personer och talar.

  Peter Löfgren, VD på ID06, var ett av de goda exempel som lyftes under dialogforumet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En man står och pratar.

  Krister Torssell, VD på Sund Arbetsliv, berättade om OSA-kollen, ett verktyg där användaren får stöd att både förstå, och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En kvinna står framför några personer och talar.

  Frida Fossland, projektledare på Prevent berättade om Balansguiden, som kan hjälpa både medarbetare och chefer att fundera över hur man kan skapa en bättre balans mellan sitt arbetsliv och privatliv.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under dialogforumet berättade statssekreterare Irene Wennemo om regeringens tankar efter att halva tiden av arbetsmiljöstrategin passerat. Hon nämnde bland annat hur uppdrag från strategin bidragit till ett förstärkt samarbete mellan berörda myndigheter när det gäller exempelvis arbetet mot osund konkurrens. Irene Wennemo berättade även om den nya myndighet som ska inrättas i Gävle den 1 juni, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vid dialogforumet diskuterades även den återstående strategiperioden.

Goda exempel för en god arbetsmiljö

Till dialogforumet bjöds externa personer in för att presentera goda exempel från partsvärlden med koppling till strategin. Peter Löfgren, VD på ID06, berättade om deras verksamhet att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatser och koppla varje person till en arbetsgivare. Krister Torssell, VD på Sunt Arbetsliv, berättade om OSA-kollen, ett verktyg där användaren får stöd att både förstå, och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, som bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Frida Fossland, projektledare på Prevent, berättade om Balansguiden, ett webbverktyg som kan hjälpa både medarbetare och chefer att fundera över hur man kan skapa en bättre balans mellan sitt arbetsliv och privatliv.

Delmöten under våren

Dialogforumet utgjorde den sista delen av regeringens halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin. Parterna involverades tidigt i beslutsprocessen om halvtidsavstämningens innehåll och utförande samt diskussionen om behovet av eventuella nya åtgärder. Vid tre tillfällen under våren 2018 har tjänstemän på Arbetsmarknadsdepartementet träffat representanter från arbetsmarknadens parter och diskuterat regeringens tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin; nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.