Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Internationell konferens i Stockholm om män och jämställdhet

Publicerad

Den 15–16 maj var Sverige och jämställdhetsminister Lena Hallengren värd för den fjärde International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) i Stockholm. Bland de cirka 300 deltagarna fanns flera europeiska jämställdhetsministrar, forskare och representanter för myndigheter och civilsamhället. I fokus var pojkars och mäns roll och ansvar i jämställdhetsarbetet samt hur vi förändrar sociala normer som har negativa effekter. Se filmade intervjuer nedan.

 • Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Shanga Aziz, Locker room, talk på scen.

  Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Shanga Aziz, grundare av Locker Room Talk, på scen.

  Foto: Henrik Montgomery/Regeringskansliet

 • Ukrainas vice premiärminister, Ivanna Klympush-Tsintsadze, och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

  Ukrainas vice premiärminister, Ivanna Klympush-Tsintsadze, och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

  Foto: Henrik Montgomery/Regeringskansliet

 • Virginja Langbakk, chef för European Institute for Gender Equality (EIGE).

  Virginja Langbakk, chef för European Institute for Gender Equality (EIGE).

  Foto: Henrik Montgomery/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Lena Hallengren i samtal med Jeff Hearn, seniorprofessor i genusforskning vid Örebro universitet.

  Jämställdhetsminister Lena Hallengren i samtal med Jeff Hearn, seniorprofessor i genusforskning vid Örebro universitet.

  Foto: Henrik Montgomery/Regeringskansliet

Konferensen i Stockholm arrangerades i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och har tidigare genomförts i Tyskland 2012, Österrike 2014 och Luxemburg 2016.

─ I ljuset av Me too är det viktigt att fortsätta diskutera och lyfta fram exempel på hur pojkar och män kan vara aktiva för att förändra attityder och bekämpa sexism. För att uppnå en verkligen förändring och ett jämställt samhälle behöver män vara delaktiga, engagerade och visa solidaritet, sa jämställdhetsminister Lena Hallengren som inledde konferensen på Norra Latin i Stockholm.

Kvinnors obetalda arbete inom EU

Shanga Aziz, grundare av Locker Room Talk, var en av inledningstalarna och berättade om arbetet med att motverka sexism och machokultur i omklädningsrum.

─ Det handlar om att öppna upp för samtal med fler män om de här sakerna. Vi män måste tänka på vårt eget beteende, ställa frågor men också konfrontera andra. Om ens kompisar pratar nedsättande om kvinnor måste man ifrågasätta det för att uppnå en förändring, sa Shanga Aziz.

Virginja Langbakk, chef för European Institute for Gender Equality (EIGE), deltog i en panel om normkritik och hur pojkar och unga män kan bli aktiva i förändringsarbetet.

─ Vi behöver införa standarder för jämställdhet inom EU för att bättre kunna jämföra medlemsländerna. Just nu går det bakåt vad gäller det obetalda arbetet. Två av tre män i EU ägnar inte ens en timme åt barnen eller hushållsarbetet så hela jobbet görs av kvinnor, sa Virginja Langbakk.

Utmana sociala normer

Temat för årets konferens var "Maskulinitet och normkritiska tillvägagångssätt: Jämställdhetsarbete med pojkar och unga män". Perspektiv på män och jämställdhet utforskades inom områden som utbildning, hälsa och förebyggande av våld.

Den första dagen hade ett bredare internationellt perspektiv och delar av dag två en nordisk profil, eftersom Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018. Sveriges Kommuner och Landsting, Folkhälsomyndigheten och organisationen Män ansvarade för var sin workshop.

Den 16 maj, parallellt med ICMEO-konferensen, träffades nordiska jämställdhetsministrar i ett möte, som en del av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, och även där var män och jämställdhet på agendan. I samband med mötet hölls också ett nordiskt-baltiskt ministermöte om aktuella jämställdhetsfrågor i länderna.

Teman för workshops på konferensen: 

1. Normkritiskt arbete i skolan
2. Främja jämställdhet genom utbildning
3. Maskulinitet och omsorg
4. Unga män och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR)
5. Isländskt koncept för att arbeta med maskulinitetsnormer och människohandel för sexuella ändamål
6. Nordiskt arbete med våldsförebyggande arbete bland unga män inklusive hedersrelaterat våld