Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel

Iran och Venezuela på utrikesministermöte

Publicerad

Iran, Demokratiska republiken Kongo och situationen i Venezuela är några av de ämnen som EU-ländernas utrikesministrar kommer att diskutera när de möts 28 maj. Den ständiga höga representanten för EU, Federica Mogherini, inleder som vanligt mötet med att ta upp aktuella frågor på utrikesområdet.

Margot Wallström
Konsekvenserna av att den amerikanske presidenten beslutat att USA lämnar den kärntekniska överenskommelsen, JCPOA, med Iran är en av de frågor som EU:s utrikesråd behandlar 28 maj. Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet. Foto: EU-representationen

Iran

Utrikesministrarna kommer att diskutera Iran eftersom president Trump beslutat att frånträda JCPOA-avtalet. Avtalet slöts 2015 och ger flera stora länder insyn i det iranska atomenergiprogrammet.

Regeringen anser att president Trumps beslut att frånträda avtalet är olyckligt och att det riskerar att öka spänningarna i regionen och även internationellt.

Demokratiska Republiken Kongo

Ministrarna kommer även att diskutera situationen i Demokratiska Republiken Kongo inför valet i landet 23 december 2018.

Regeringen kommer att arbeta för att samarbetet mellan EU, FN och aktörer i regionen sätter press på landet att arrangera trovärdiga val.

Venezuela

Efter valet i Venezuela kommer utrikesministrarna att diskutera valresultatet och vilka konsekvenser det får. Regeringen anser att EU kan spela en viktig roll i arbetet med att få regeringen och oppositionen att återuppta dialogen.

Post-Cotonou

Ministrarna kommer sannolikt också att anta ett förhandlingsmandat för post Cotonouavtalet. Post Cotonou-avtalet kommer att ersätta Cotonouavtalet som går ut 2020. Det nya avtalet ger EU möjlighet att se över relationen till AVS-länderna.

Regeringen välkomnar att det nya avtalet går mot ett bredare avtal med fokus inte bara på utveckling utan även på fred, säkerhet, migration samt miljö och klimat.

Om Cotonouavtalet på rådets webbplats

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 28 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Margot Wallströms uttalande med anledning av att USA lämnar den kärntekniska överenskommelsen med Iran