Morgan Johansson träffade nätverket Enade mot våld

Nätverket Enade mot våld startades av en grupp engagerade elever på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Nätverket arbetar mot äktenskapstvång, hedersförtryck, könsstympning och våld mot kvinnor. Det är frågor som också engagerar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

 • Morgan Johansson hälsar på besökarna som sitter runt ett bord.

  Morgan Johansson hälsar alla välkomna.

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Två tjejer sitter vid ett bord och lyssnar.

  Eleverna ställde flera frågor till ministern.

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Kille sitter vid ett bord

  "Hur kan man bevisa att ett brott haft hedersmotiv?"

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Tjej sitter vid ett bord och lyssnar

  "Behöver man inte också utbilda de som jobbar inom rättsväsendet?"

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Tjej vid bord pratar med någon utanför bilden.

  "Hur lång tid tar det från initiativ till ny lag?"

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Morgan Johansson och elever minglar efter mötet.

  Ministermingel efter mötet

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

I slutet av maj var Enade mot våld inbjudna av ministern till samtal på Justitiedepartementet. Morgan Johansson tog emot 13 elever i Rosenbad och berättade om de initiativ som regeringen tagit bland annat när det gäller den nya samtyckeslagstiftningen som träder i kraft 1 juli i år. Bland övriga lagförslag från regeringen nämnde Morgan Johansson även straffskärpningar för grov våldtäkt och skyddet mot människohandel och människoexploatering.

För den som har utsatts för sexualbrott är det viktigt att få ett professionellt stöd från början så att man orkar gå igenom en eventuell rättsprocess. Därför ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart vid anmälan om brott. Genom budgetpropositionen för 2018 har också kvinnojourer och brottsofferjourer tillförts mer pengar så att de kan hjälpa fler.

Morgan Johansson nämnde också att utredaren Mari Heidenborg har i uppdrag att se över lagstiftning avseende brott med hedersmotiv och hur man kan förhindra att unga människor förs ut ur Sverige för att giftas bort mot sin vilja. Han jämförde med Storbritannien som redan har en sådan lagstiftning.

Eleverna fick också möjlighet att ställa frågor till ministern och en av dem var hur lång tid det tar från initiativ till ny lag. Det tar bortåt två år för att frågan ska bli väl utredd och för att domstolarna ska vara väl förberedda. En annan fråga gällde hur man kan bevisa att ett brott har haft hedersmotiv. Morgan Johansson svarade att det handlar om underrättelser och förhör med alla i den inblandade familjen och vid riktigt grova brott, som till exempel mord, kan det bli fråga om hemliga tvångsmedel så som dataavlyssning.

Behöver man inte också utbilda de som jobbar inom rättsväsendet, frågade någon. Morgan Johansson instämde. Det behövs både utbildning och bättre samarbete mellan exempelvis socialtjänsten och rättsväsendet. När det nu blir fler poliser behöver också åklagarna bli fler, vilket ökar behovet av mer resurser till både domstolar och kriminalvård.

I slutet av mars besökte Morgan Johansson nätverket Enade mot våld på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås och dagens besök i Rosenbad var en uppföljning av det besöket.