Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Nödåtgärder i Afrika och post Cotonou på ministerrådsmöte

Publicerad

EU-ministrarna för utvecklingsfrågor träffas i Bryssel 22 maj för att bland annat diskutera EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika och EU:s nya utvecklingspolicy.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika

Rådet ska diskutera EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika. Fonden skapades i december 2015 för att bidra till en bättre migrationshantering. De flesta medlemsländer är med och finansierar fonden.

Regeringen välkomnar diskussionerna då fonden ställts inför flera utmaningar som är viktiga att ta upp i det fortsatta arbetet. Bland annat har fonden haft svårt att agera så snabbt som många hade önskat.

Post-Cotonou

Cotonouavtalet mellan EU och 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsländerna (AVS-länder) går ut 2020. På rådsmötet kommer EU- kommissionen att presentera läget för att öppna förhandlingar om ett nytt avtal med AVS-länderna. Utrikesministrarna kommer sannolikt att anta förhandlingsmandatet på mötet 28 maj.

Post-Cotonou kallas EU:s nya utvecklingspolicy som bland annat har demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet som huvudpunkter. Policyn är EU:s svar på FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer EU-kommissionen att ge en övergripande presentation av förslaget för långtidsbudget för EU. Därefter kommer EU-ministrarna att få möjlighet att kommentera och diskutera förslagen.

Statssekreterare Ulrika Modéer representerar Sverige på rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Om rådsmötet för utvecklingsfrågor 22 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC