Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Norden träffas i Tornedalen

Publicerad

Den 26 till 28 juni kommer de nordiska ministrarna med ansvar för regional utveckling, fiske och vattebruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk att samlas i Haparanda för att delta i två nordiska ministerrådsmöten.

Porträtt på Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som står värd för mötena i ministerrådet för hållbar tillväxt och ministerrådet för fiske, jordbruk, livsmedel och skog den 26-28 juni 2018. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och därför anordnas en rad ministerrådsmöten i Sverige under 2018.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står värd för två av dessa möten, dels ministerrådet för hållbar tillväxt och dels ministerrådet för fiske, jordbruk, livsmedel och skog. De två ministerråden möts för första gången i en politisk diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden.

Ministerrådet för hållbar tillväxt har två teman, dels samarbete över landsgränser och dels omlokalisering av statliga jobb. På ministerrådet för fiske, jordbruk, livsmedel och skog diskuteras bland annat ett nordiskt bioekonomiprogram, ställningstagande beträffande NordGens framtid, gränsregionala frågor och besöksnäringens betydelse för de areella näringarna.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ger stora möjligheter att påverka innehållet i det nordiska samarbetet och att förverkliga sådant som är angeläget och politiskt prioriterat. Platsen för mötet, Haparanda Torneå kommer att bidra till att illustrera vikten av nordiskt samarbete.
Ministrar från de fem nordiska länderna är inbjudna inklusive Grönland, Färöarna och Åland. Förutom formella möten den 27 juni, finns ett spännande program för mötesdeltagarna både den 26 och 27 juni. Bland annat med besök vid Kukkolaforsen, utflykt till Haparanda Sandskär och fiske vid Matakoski.

Boreala samarbetet

I anslutning till de två ministerrådsmötena anordnas ett borealskt ministermöte den 26 juni som syftar till att stärka samarbetet inom skogsfrågor i den boreala regionen. Kanada, USA, Norge, Sverige, Finland och Ryssland ingår i det boreala samarbetet. Dessutom är Island och FN-organen ECE och FAO inbjudna som observatörer. Värd för detta möte är Skogsstyrelsen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fakta om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det inrättades 1971, och det infördes regler om sammansättning, kompetens och arbetssätt på de enskilda områdena. Helsingforsavtalet från 1962 anpassades till detta. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island är medlemmar. Härtill deltar också de självstyrande områdena Åland, Grönland och Färöarna i samarbetet, dock med en något annan status. Ordförandeskapet roterar årsvis mellan länderna.