Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ny strategi för förhandlingar om handelsavtal

Publicerad

EU-ländernas handelsministrar beslutade om att inleda handelsförhandlingar med Australien och Nya Zeeland på mötet 22 maj. Pågående förhandlingar samt EU:s handelsrelation med USA var andra frågor som ministrarna diskuterade.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige vid mötet i EU:s utrikesråd som 22 maj behandlade handelsfrågor. Hon ses på bilden tillsammans med EU-kommissionären för handelsfrågor, Cecilia Malmström, till höger. Foto: EU-representationen

Frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

På mötet beslutade handelsministrarna att ge EU-kommissionen i uppdrag att börja handelsförhandlingar med Australien och Nya Zeeland. Syftet med handelsavtalen är bland annat att minska antalet handelshinder, avskaffa tullar på varor samt förbättra tillträdet för tjänster i Australien och på Nya Zeeland.

Pågående handelsförhandlingar

EU-kommissionen informerade vid mötet ministrarna om hur det går i övriga pågående handelsförhandlingar, till exempel med Mexiko, Mercosur, Chile och Vietnam.

Strategi om att förhandla och ingå frihandelsavtal

Handelsministrarna diskuterade också en ny strategi för förhandling om och ingående av frihandelsavtal. Handelsministrarna behandlade i sammanhanget ett förslag till rådslutsatser. Syftet med slutsatserna är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan EU-kommissionen, ministerrådet och medlemsländerna samt att stärka EU:s position i kommande förhandlingar.

EU:s relationer med USA

Under en mer informell diskussion tog handelsministrarna upp EU:s relationer med USA på handelsområdet.

EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 22 maj