Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Nytt AVS-avtal och nödåtgärder för Afrika på ministerrådsmöte

Publicerad

När EU-ministrarna för utvecklingsfrågor träffades i Bryssel 22 maj diskuterade de bland annat EU:s kommande avtalsförhandlingar med de 79 AVS-länderna i Afrika, Västindien och Karibien. De behandlade också EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

Post-Cotonou

Cotonouavtalet mellan EU och 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsländerna (AVS-länderna) löper ut 2020. På rådsmötet diskuterade ministrarna bland annat hur långt rådet kommit i arbetet med att ge kommissionen mandat att inleda förhandlingar om ett nytt avtal med AVS-länderna. Rådet har som mål att påbörja nya förhandlingar med AVS-länderna till sommaren.

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika

På rådsmötet diskuterade ministrarna EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika. Diskussionerna handlade främst om vad som hittills genomförts med stöd av fonden men ministrarna fick även en presentation av den finansiella situationen av kommissionen.

Fonden skapades i december 2015 för att bidra till en bättre migrationshantering. De flesta medlemsländer är med och finansierar fonden. Sedan maj i år har EU:s förvaltningsfond beslutat om 147 avtal till ett värde av 2,59 miljarder euro. Budgeten är fördelad på de tre geografiska områdena Sahel och Chad-sjön, Afrikas horn och Nordafrika.

EU:s långtidsbudget

Ministrarna diskuterade också EU-kommissionens förslag för biståndsdelen i EU:s långtidsbudget. EU-kommissionens förslag skulle innebära en tydlig ökning.

Statssekreterare Ulrika Modéer representerade Sverige på rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om utvecklingsministrarnas möte 22 maj