Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Hultqvist deltog på seminarium om desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist talade den 25 maj på ett seminarium på Europahuset i Stockholm om desinformation och påverkanskampanjer i samband med riksdagsvalet i september och EU-valet 2019.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist talade på Europahuset i Stockholm. Foto: Marinette Nyh Radebo/regeringskansliet

Seminariet "Falska nyheter och troll: Hur kan EU och Sverige skydda oss inför valet?" arrangerades av Europaparlamentets förbindelsekontor i Stockholm och behandlade frågor om hur EU och Sverige kan stärka tillgången till pålitlig information och förhindra spridning av vilseledande nyheter.

Politiker och experter diskuterade hotbilden mot Europas demokratier inför riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet 2019, och hur desinformation sprids.

Förmågan att analysera, hantera och bemöta informationspåverkan blir en allt viktigare del av Sveriges samlade utrikes- och säkerhetspolitik. Möjligheten att illegitimt påverka beslutsfattare och opinioner utnyttjas av exempelvis främmande makt eller annan aktör för att stärka sin egen position och samtidigt försvaga Sverige och svenska intressen.

- Vårt öppna och dynamiska samhälle, med hög tillit människor emellan, ska fortsätta att utgöra grunden för säkerhet i Sverige. Uppgiften att vara källkritisk, att hålla sig informerad och inte sprida oriktig eller vilseledande information är ett ansvar för oss alla, enskilda individer, myndigheter, regering, media och övriga samhällsaktörer, sa Peter Hultqvist i sitt tal under seminariet.