Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Stärkt nordiskt samarbete inom AI och 5G

Publicerad

Digitalisering präglar flera av mötena som äger rum inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Norden och Baltikum utökar sitt samarbete för att bevara positionen som Europas ledande region inom digitalisering. Också samarbetet kring 5G intensifieras.

 • Digitaliseringsminister Peter Eriksson sittandes för att skriva på deklarationen

  Digitaliseringsminister Peter Eriksson signerar den nordisk-baltiska AI-deklarationen för Sveriges räkning.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

 • Nordens och Baltikums digitaliseringsrepresentanter på rad framifrån

  Deltagarna samlade i Rosenbad.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Självkörande buss rullar på väg vid KTH

  Studiebesöket inleddes med en informell del på Kungliga tekniska högskolan. Deltagarna fick chansen att åka med en uppkopplad och automatiserad buss.

  Foto: Regeringskansliet

 • Miljö i mörker över mötesdeltagare i Reaktorhallen, KTH

  Sedan följde ett pass med diskussioner som ägde rum i Reaktorhallen, en annorlunda och suggestiv miljö.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

En deklaration om stärkt samarbete kring artificiell intelligens undertecknades av digitaliseringsministrarna den 14 maj. Sverige ska leda samarbetet där fokus ligger på att utveckla och främja användningen av AI för att tjäna människor bättre.

Detta ska uppnås genom att länderna:

• förbättrar möjligheterna till kompetensutveckling för att myndigheter, företag och organisationer ska använda AI i större utsträckning

• stärker tillgången till data för att AI ska kunna användas till att ge bättre service till invånarna i Norden och Baltikum

• utvecklar etiska och transparenta riktlinjer, standarder, normer och principer som kan vägleda kring när och hur AI-program bör användas

• arbetar för internationella standarder för infrastruktur, hårdvara, program och data för att se till att driftskompatibilitet, integritet, säkerhet, tillit, användbarhet och mobilitet tas tillvara.

– Vår region är idag Europas ledande inom digitalisering. Dagens AI-deklaration innebär ett utökat samarbete mellan länderna. Nu tar vi i Sverige också på oss att leda det nordiskt-baltiska samarbetet in i nästa steg genom driva arbetet framåt och föreslå nödvändiga åtgärder, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Vid sitt möte i Örnsköldsvik den 22-23 maj skrev de nordiska statsministrarna under en gemensam avsiktsförklaring som beskriver den nya tekniken som en stor angelägenhet. Avsiktsförklaringen innebär att Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen och identifierar områden där det nordiska samarbetet behöver intensifieras.

Av dokumentet framgår att man ska:

• Uppmuntra utvecklingen av nya testanläggningar, inklusive testbäddar

• Försäkra teknisk koordination av 5G-frekvensband inom regionen

• Undanröja hinder för expansion av 5G-nätverk, i synnerhet för utbyggnad av basstationer och antenner

• Uppmuntra och övervaka utvecklingen av 5G inom några särskilt utpekade områden

De nordiska digitaliseringsministrarna tar nu detta arbete vidare.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.