Innehållet publicerades under perioden

-

Statsministern och försvarsministern återinvigde Gotlands regemente

Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 21 maj i en ceremoni i Visby i samband med återinrättandet av Gotlands regemente. Återetableringen beslutades av regeringen i december 2017 och sker mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i närområdet och att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland.

Överbefälhavare Micael Bydén, statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist står framför en stridsvagn.
Regeringens beslut den 13 december 2017 om att återinrätta Gotlands regemente från och med den första januari 2018 innebär bland annat att nya militära förband etableras på ön. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Gotlands regemente, P18, avvecklades i och med 2004 års försvarsbeslut. Regeringens beslut den 13 december 2017 om att återinrätta Gotlands regemente från och med den första januari 2018 innebär bland annat att nya militära förband etableras på ön.

- Gotland är ett av de strategiska områden som pekas ut av regeringen i 2015 års försvarsbeslut. Jag är stolt över att vi idag inviger Gotlands regemente som en av milstolparna i att höja Sveriges militära förmåga, säger Statsminister Stefan Löfven.

Övningsverksamhet och militär närvaro utökas runt och på ön med armé-, marin- och flygstridskrafter, inklusive luftvärnsförband. Regementet kommer successivt att växa och kommer till en början att omfatta cirka 350 personer.

Hemvärnets krigsförband på Gotland kommer också att tillföras Gotlands regemente från halvårsskiftet 2018.

- Inrättandet av ett regemente på Gotland kommer att bidra till att förenkla och förbättra såväl den samlade militära ledningen på Gotland som totalförsvarssamverkan med civila aktörer, sa försvarsminister Peter Hultqvist.

Resurser för luftvärnsförmåga i vårändringsbudgeten 2017

Partierna bakom försvarsöverenskommelsen, Försvarsgruppen, slöt under våren 2017 en överenskommelse om att tillföra 500 miljoner kronor till militärt försvar och totalförsvar i vårändringsbudgeten. Överenskommelsen innebär bland annat att stridsgrupp Gotland kompletteras med luftvärnsförmåga.