Statssekreterare Jan Salestrand invigde försvarsindustriseminarium

Publicerad

Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade vid det nordiska försvarsindustriseminariet NDIS 2018 i Stockholm den 22 maj. Temat för seminariet, som i år arrangeras av Sverige var "Säkerställande av framtida möjligheter – Nordiskt försvarsmaterielsamarbete i en konkurrenskraftig och internationell kontext". Under NDIS 2018 hålls seminarier och paneldiskussioner med olika perspektiv på nordiskt vapensamarbete. Seminariet är organiserat inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco.

Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalar vid det nordiska försvarsindustriseminariet NDIS.
Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade vid det nordiska försvarsindustriseminariet NDIS. Foto: Jessica Franzén/FMV

NDIS är en plattform för nordiska representanter från såväl olika försvars- och säkerhetsföretag, departement och myndigheter för att diskutera aktuella frågor på försvars-, försvarsindustri- och materielområdet och arrangerades av Försvarsdepartementet, tillsammans med Försvarets materielverk (FMV) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

I sitt inledningsanförande tog statssekreterare Jan Salestrand upp en rad aktuella frågor med koppling till Norden och nordiskt samarbete, inklusive möjligheter och utmaningar inom ramen för samarbetet för Nordefco och särskilt kopplat till materiel, nordisk försvarsindustri och samarbete, transatlantiska länken, Brexit, europeiska försvarsfonden EDF med mera. Statssekreteraren bekräftade även att Sverige under 2019 kommer att vara ordförandeland i Nordefco.

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco skapades genom ett samarbetsavtal 2009 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och omfattar hela bredden av Försvarsmaktens verksamhet som exempelvis utbildning och övning, internationella insatser liksom logistik och materielfrågor genom Försvarets materielverk. Ett fördjupat nordiskt samarbete stärker både det nationella försvaret och förmågan att genomföra operationer i och utanför närområdet.

Ett centralt syfte med Nordefcos verksamhet är att uppnå ett effektivare resursutnyttjande såväl ekonomiskt som operativt. Genom samarbete länderna emellan, exempelvis genom gemensam anskaffning, utveckling och genom underhåll av försvarsmateriel, är ambitionen att nå ökad kostnadseffektivitet. På politisk nivå genomförs årligen möten både på minister-, statssekretar- och Policy Director-nivå. Bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, särskilt det nordiska, syftar till att stärka säkerheten i Östersjöregionen.