Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 18

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Polen tog över rådsordförandeskapet för maj månad, rådsresa till Bangladesh och Myanmar, slutsatser om Mali/barn och väpnad konflikt, pressuttalande om terroristattackerna i Afghanistan.

Säkerhetsrådets sal, New York.
Säkerhetsrådets sal, New York. UN Photo/Paulo Filgueiras

Veckan inleddes med rådsresa till Bangladesh och Myanmar som påbörjades den 28 april och avslutades den 2 maj. I programmet ingick besök till bland annat flyktinglägren i Cox's Bazar i Bangladesh och till norra Rakhine i Myanmar, möten med regeringsföreträdare, militära ledare, FN och civilsamhällesrepresentanter. Syftet med resan var för rådet att få en fördjupad insyn i situationen på marken och följa upp rådets ordförandeskapsuttalande som antogs i november med anledning av den alarmerade situationen för Rohingyabefolkningen (se veckobrev 45, 2017). Återrapportering från rådsresan är inplanerat till den 14 maj.

Läs ordförandeskapsuttalandet.

Läs veckobrev 45, 2017.

Den 1 maj tog Polen över ordförandeskapet i säkerhetsrådet för den kommande månaden. Rådets arbetsprogram för maj antogs under torsdagen. Folkrätt, internationell humanitär rätt och skydd av civila kommer stå i fokus vid Polens högnivåevent i form av två ministernivåmöten - ett med fokus på folkrätt och upprätthållandet av internationell fred och säkerhet den 17 maj respektive ett om internationell humanitär rätt och skydd av civila den 22 maj. Utöver återkommande agendapunkter står även Ukraina på rådets agenda i maj. Därtill är två så kallade 'Arriamöten' (informella möten utanför rådskammaren) planerade, båda med svenskt avtryck, om barn och väpnad konflikt samt Cypern och arbetet inom ramen för den s.k. religiösa dialogen.

Läs rådets arbetsprogram för maj.

Se presskonferensen om Polens ordförandeskap.

Läs sammanfattningen från presskonferensens.

Rådet antog ett pressuttalande med anledning av terrorattackerna i Kabul och Kandahar i Afghanistan den 30 april, vilket resulterade i att minst 41 personer dödades och 45 skadades.

Läs pressuttalandet.

På fredagen antog säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt slutsatser om Mali, under ledning av Sverige i egenskap av ordförande i arbetsgruppen. Slutsatserna lyfter bland annat vikten av att införliva barnskydd och säkerställa flickors och pojkars särskilda behov i DDR-processen (disarmament, demobilization and reintegration) och i SSR-program (security sector reform) i Mali. Slutsatserna välkomnar också att CMA (La Coordination des mouvements de l'Azawad) antagit en handlingsplan för att stoppa och förebygga rekrytering och användande av barn.

Läs FN:s pressuttalande med anledning av slutsatserna.

Under veckan har även förhandlingar under ledning av Peru och Sverige ägt rum om en resolution om unga, fred och säkerhet, som uppföljning på resolution 2250 på samma tema som antogs 2015 (se veckobrev 17 för den debatt som nyligen hölls om frågan). Därtill har förhandlingar om ett ordförandeskapsuttalande om kopplingen mellan gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism fortsatt.

Läs veckobrev 17.