Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 19

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Syrien/kemvapen, Bosnien-Hercegovina, Sydsudan/UNMISS, Sudan/UNAMID, Libyen/Internationella brottmålsdomstolen, möte med styrkecheferna för tre av FN:s fredsbevarande operationer, Burundi, Arriamöte om barn och väpnad konflikt, uttalande om Myanmar, uttalande om länken mellan terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Fatou Bensouda
Fatou Bensouda, chefsåklagare i Internationella brottmålsdomstolen, under säkerhetsrådets diskussioner om situationen i Libyen. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Veckan inleddes med det månatliga mötet i kemvapenspåret i Syrien i slutet format med briefing av chefen för FN:s nedrustningskontor (ODA) Izumi Nakamitsu. Motsättningar kvarstår i frågan, men rådsmedlemmarna var eniga kring vikten av upprättandet av en mekanism för ansvarsutkrävande för användning av kemvapen. Med brett stöd från övriga medlemmar framhöll Sverige vikten av att upprätthålla den konstruktiva anda som präglat Syriendiskussionen vid mötet i Backåkra (se veckobrev 16).

Utanför kammaren hade rådet i måndags ett informellt så kallat Arriamöte om barn och väpnad konflikt. Mötet arrangerades av Polen tillsammans med Elfenbenskusten, Frankrike och Sverige. Syftet var att lyfta exempel på handlingsplaner om barnsoldater i fyra afrikanska länder (Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo, Sudan, Tchad). Sverige deltog som briefer i egenskap av vårt ordförandeskap för säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt.

I tisdags genomfördes den halvårsvis återkommande debatten om Bosnien och Hercegovina. Den höge representanten Valentin Inzko briefade rådet, och uttryckte bland annat oro över ökade spänningar med nationalistiska förtecken. Sverige betonade landets EU-perspektiv och framhöll vikten av att undvika etniskt motiverade dispyter. Sveriges anförande kan läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Under eftermiddagen hölls ett öppet möte följt av slutna konsultationer om Sydsudan och FN-insatsen UNMISS. Undergeneralsekreterare Jean-Pierre Lacroix briefade rådet liksom den regionala organisationen IGAD:s sändebud Ismail Wais samt civilsamhällesrepresentanten Jackline Nasiwa. Situationen i landet beskrevs alltjämt som mycket allvarlig, och flertalet av de närvarande betonade vikten av framsteg i de pågående ansträngningarna för att kunna återuppta fredsprocessen. FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här.

I onsdags genomfördes den halvårsvisa briefingen om den internationella brottsmålsdomstolens (ICC) arbete i förhållande till Libyen. Åklagare Fatou Bensouda framhöll att åklagarkontorets besök i Libyen i mars hade varit värdefullt för de pågående utredningarna samtidigt som omfattande utmaningar kvarstod, inklusive det svåra säkerhetsläget. Bensouda framhöll vikten av att arresteringsorder verkställdes. Sverige betonade bland annat vikten av att genderperspektivet beaktades tydligare i åklagarkontorets verksamhet.  Sveriges anförande kan ses här (01:01:25).

Samma dag hölls en interaktiv briefing med fokus på FN:s fredsbevarande insatser. Styrkecheferna för FN-insatserna i Darfur (UNAMID), Sydsudan (UNMISS) samt Mali (MINUSMA) deltog och svarade på säkerhetsrådsmedlemmarnas frågor. Sverige framhöll bland annat vikten av att säkerställa realistiska mandat och tillräckliga resurser för FN:s insatser, men även vikten av att säkerhetsrådet ger insatserna det politiska stöd som krävs. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

I torsdags diskuterade rådet FN:s och AU:s gemensamma insats i Darfur, UNAMID. Insatsens chef, Jeremiah Mamabolo, briefade rådet och gav en lägesuppdatering om den pågående omstruktureringen av insatsen. Sverige betonade bland annat vikten av att undvika ett vakuum på marken i ljuset av den minskning av antalet utsänd trupp som omstruktureringen medför, och betonade vikten av att hantera grundorsakerna till områdets problem. UNAMID:s mandat behöver förnyas senast den 30 juni.

Efter mötet om UNAMID hade rådet ett slutna överläggningar om Burundi. Rådet erhöll en uppdatering från generalsekreterarens sändebud, Michel Kafando, inför folkomröstningen i Burundi den 17 maj. Ett regelrätt möte om Burundi finns sedan tidigare inplanerat den 24 maj.

Under veckan har rådet antagit ett viktigt pressuttalande om Myanmar efter resan till Bangladesh och Myanmar (se veckobrev 18/2018). I uttalandet som antogs den 9 maj lyfter rådet ansvarsutkrävande för övergrepp och våld samt ett säkert, fritt och värdigt återvändande för de som drivits på flykt. Rådet uttalar också sin avsikt att återkomma till frågan, vilket närmast sker vid nya överläggningar den 14 maj.

Förhandlingar har även pågått i andra frågor under veckan som gått. I tisdags antogs ett ordförandeskapsuttalande om länken mellan terrorism och gränsöverskridande organiserade brottslighet (uttalandet kan läsa här). Därutöver har förhandlingar fortsatt om ett ordförandeskapsuttalande om fredsbevarande (Action for Peacekeeping) som väntas kunna antas inom kort. Mandatförhandlingar pågår om FN:s insats i Abyei mellan Sudan och Sydsudan (UNISFA) liksom om AU:s insats i Somalia (AMISOM).