Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 21

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Libyen/UNSMIL, Demokratiska republiken Kongo, debatt om skydd av civila i väpnad konflikt, fredsprocessen i Mellanöstern, Centralafrikanska republiken, G5 Sahel, Burundi, Libanon, resolution om konflikt och svält.

FN:s generalsekreterare António Guterres under säkerhetsrådets diskussioner om  skydd av civila i väpnad konflikt.
FN:s generalsekreterare António Guterres under säkerhetsrådets diskussioner om skydd av civila i väpnad konflikt. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Denna vecka antog FN:s säkerhetsråd enhälligt en resolution som för första gången berör kopplingen mellan konflikt och svält. Resolutionen antogs i torsdags och lades fram av Sverige tillsammans med Nederländerna, Elfenbenskusten och Kuwait. Arbetet som ledde fram till resolutionens antagande baserades på Sveriges initiativ till ett ordförandeuttalande från augusti 2017. Säkerhetsrådet fördömer i resolutionen användning av svält som krigsmetod. Vikten av att ge humanitärt tillträde lyfts fram. Dessutom uppmanar rådet generalsekreteraren att informera säkerhetsrådet om situationer där konflikt leder till otrygg livsmedelsförsörjning, och tar upp möjligheten att sanktionera dem som använder svält som vapen. Resolutionen framhåller också kvinnors omistliga roll i att motverka och lösa konflikter och hur svält och konflikt drabbar kvinnor.


Resolutionen går att läsa här.


I måndags hade rådet ett möte om Libyen. FN:s Libyensändebud Ghassem Salamé uppehöll sig främst vid de förväntade valen och den nationella konferensen, likaså rådets medlemmar som denna gång valde att tala i öppen kammare. Förutsättningar för fria och rättvisa val behövde skapas, betonade majoriteten av rådsmedlemmarna. Attacken mot valmyndigheten, migrationsfrågan och oro för våldseskaleringen och dess effekter för civilbefolkningen lyftes även fram av rådsmedlemmarna. Utöver sitt ordinarie inlägg, informerade Sverige – i egenskap av ordförande för Libyensanktionskommittén – även om kommitténs verksamhet.

Mötet kan ses här (Sveriges anförande börjar 22:05 in i inslaget) och FN:s sammanfattning kan läsas här.

Därefter genomfördes ett extrainsatt möte om situationen i Demokratiska republiken Kongo (DRK), på begäran av Frankrike, Ekvatorialguinea, Nederländerna, UK och USA, specifikt för att följa upp valförberedelserna. Generalsekreterarens särskilda representant, Leila Zerrougui, som briefade rådet över videolänk beskrev att de tekniska förberedelserna fortskred, men att förtroendet för den politiska processen saknades. Det rådde stor enighet bland säkerhetsrådets medlemmar om vikten av trovärdiga val i DRK, liksom om att rådet fortsatt nära följer utvecklingen.

På tisdagen hölls den årliga öppna debatten om skydd av civila i väpnad konflikt, med utgångspunkt i generalsekreterarens rapport och med fokus på internationell humanitärrätt (IHL) under ledning av Polens utrikesminister, Mateusz Morawiecki. Bland deltagarna fanns också generalsekreterare Antonio Guterres, generaldirektören för röda korsets internationella kommitté (ICRC) samt civilsamhällesrepresentanter från Iraqi Al-Amal Association. Sverige framhävde i sitt inlägg de grova kränkningar av folkrätten som pågår runt om i världen och poängterade vikten av att respektera det folkrättsliga skyddet för civila, samt de humanitära principerna.

Mötet kan ses här (Sveriges inlägg efter 2:32:22 och kan läsas här). Generalsekreterarens rapport kan läsas här. FN:s sammanfattning kan läsas här.


På onsdagen ägde det månatliga mötet rum om fredsprocessen i Mellanöstern. I sin presentation fokuserade FN-samordnaren Nickolay Mladenov på situationen i Gaza, med anledning av förra veckans händelser. Israel uppmanades att bättre kalibrera sin våldsanvändning och Hamas uppmanades att inte utnyttja protesterna för sina egna syften och med risk för civila liv. Mladenov presenterade även konkreta förslag för hur den humanitära situationen i Gaza kunde förbättras, ett initiativ som välkomnades av flertalet medlemmar, däribland Sverige. Under veckan har förhandlingar också fortsatt om en säkerhetsrådsresolution om situationen i Gaza, med anledning av händelserna den 14 maj.

Mladenovs redogörelse kan ses här och FN:s sammanfattning kan läsas här.

Under onsdagen hölls även en öppen briefing om den så kallade G5 Sahel-styrkan i Västafrika. Rådet briefades av assisterande generalsekreterare Bintou Keïta (DPKO), G5-ländernas ständige sekreterare Maman Sidikou, Afrikanska unionens ständiga observatör till FN samt chefen för EU-delegationen vid FN. Rådets medlemmar uttryckte genom ett gemensamt pressuttalande stöd för G5-styrkan och välkomnade fortsatta ansträngningar för att den skulle nå full kapacitet. Sverige uttryckte stöd för styrkan samt betonade vikten av att val i Mali kunde genomföras som planerat.

Sveriges anförande finns att läsa här.

FN:s egen sammanfattning från mötet finns att läsa här. Det pressuttalande som antogs vid mötet finns att läsa här.

Under onsdagen hölls även extrainsatta konsultationer om situationen i Centralafrikanska republiken (CAR). Rådet gavs en lägesuppdatering av generalsekreterarens särskilda representant Parfait Onanga-Anyanga. Rådets medlemmar uttryckte oro för de spänningar som fanns på flera håll i landet, och enades om presselement i samband med mötet.

På torsdagen hölls briefing och konsultationer om situationen i Burundi. Rådet briefades av det särskilda sändebudet Michel Kafando och ordföranden i fredsbyggandekommissionens landkonfiguration för Burundi, tillika Schweiz FN-ambassadör. Den politiska utvecklingen stod i fokus, särskilt mot bakgrund av den haltande östafrikanska medlingen och den nyligen genomförda folkomröstningen om konstitutionen.

Mötet går att se här och FN: s sammanfattning kan läsas här.

Under torsdagen höll rådet dessutom slutna konsultationer om efterlevnaden av SCR 1559 som uppmanar till respekt för Libanons suveränitet, territoriella integritet, enighet och politiska självständighet. Mötet visade fortfarande på en stor grad av samsyn i rådet om Libanon och behovet av att skydda landets sköra stabilitet från regionala spänningar.