Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Publicerad

Regeringen presenterar nu fördelningen av de 200 miljoner kronor som föreslagits i förstärkning av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande unga. Riksdagen planerar att fatta beslut om vårändringsbudgeten för 2018 den 20 juni, därefter kommer regeringen att fatta beslut om att betala ut medlen via Migrationsverket.

Fördelningen baseras på antalet ensamkommande unga 18 år eller äldre som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. Totalt fanns 13 500 i denna grupp varav 4 000 bodde i anläggningsboende. Fördelningen baseras på de 9 500 ensamkommande unga som inte flyttat till anläggningsboende och motsvarar 21 000 kronor per person. Gruppen 13 500 överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av förslaget till ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier men är inte begränsad till dem som sökt asyl före den 24 november 2015 utan omfattar alla inskrivna som sökt asyl som ensamkommande barn och som nu är över 18 år.

Tabell: Fördelning i kronor till kommuner (pdf)

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.