Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministrarna om Iran och valet i Kongo

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar träffades 28 maj hade de flera frågor att behandla, till exempel Venezuela efter valet, situationen i Kongo inför valet i december samt EU:s relationer till Iran samt Gaza.

Margot Wallström
EU:s utrikesråd behandlade bland annat EU:s relation till Iran i kölvattnet av att USA beslutat lämna det så kallade JCPOA-avtalet. Utrikesminister Margot Wallström deltog i mötet 29 maj. Foto: EU-representationen

Iran

Utrikesministrarna diskuterade EU:s relation till Iran efter att president Trump beslutat att frånträda JCPOA-avtalet. Avtalet slöts 2015 och ger flera stora länder insyn i det iranska atomenergiprogrammet. Diskussionen är en uppföljning av det informella mötet i Europeiska rådet i maj där stats- och regeringscheferna uttryckte sitt stöd för avtalet.

Demokratiska Republiken Kongo

Inför valet i landet diskuterade utrikesministrarna situationen i Demokratiska Republiken Kongo och betonade vikten av att processen fram till valet den 23 december är korrekt, trovärdig och legitim.

Post-Cotonou

Ministrarna behandlade även ett kommande förhandlingsmandat för post Cotonouavtalet som ska ersätta Cotonouavtalet när det går ut 2020. Det nya avtalet ger EU möjlighet att se över relationen till AVS-länderna.

Venezuela

Utrikesministrarna diskuterade valresultatet i Venezuela. De antog också slutsatser om valet och uppmanar sittande president Maduro att organisera nya rättvisa val.

Gaza

Ministrarna hade också en diskussion om läget på Gaza. De betonade vikten av att återuppta den politiska processen och bekräftade att EU fortsatt stödjer en tvåstatslösning.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Margot Wallströms uttalande med anledning av att USA lämnar den kärntekniska överenskommelsen med Iran

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 28 maj