Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke samlade till stormöte för att fortsätta arbetet med #metoo

Publicerad

I höstas svepte #metoo över världen. Den 8 november 2017 gjordes ett upprop under #tystnadtagning. I uppropet, som samlade över 700 namnunderskrifter, vittnade kvinnliga skådespelare om sexuella trakasserier. Under följande veckor kom flera upprop inom kulturområdet men också många från andra branscher och yrkesgrupper. Nu, ett halvår senare, är frågan fortfarande lika aktuell.

 • Ministern står på ett podie och talar framför del av publiken.

  – Jag vill samla er här idag för att visa att vi måste fortsätta arbetet mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. Ni som chefer är oerhört viktiga i detta arbete, sa Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Publikbild där deltagarna sitter vid runda bord och lyssnar

  Ett stort antal chefer, generaldirektörer och ansvariga från Kulturdepartementets myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag deltog vid stormötet under rubriken ”#metoo – arbetet fortsätter!”.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Talarna står på scenen, tillsammans med moderatorn. Tomas Brytting talar och de andra ler och skrattar.

  Tomas Brytting, professor i organisationsetik, talade om "lagen, magen och löpet", tre bra riktlinjer. Han menade att i ett etiskt dilemma kunde man ställa sig dessa tre frågor: Är det lagligt? Känns det bra i magen? Vill du se det här på löpsedeln, vad händer om det hamnar i offentlighetens ljus?

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Hanna Gerde står på scenen och talar till publiken

  Hanna Gerdes, som är jurist och länge har arbetat med mänskliga rättigheter, modererade mötet och ledde samtalen.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Ministern står framför en väggfast bildskärm där delar av text syns: #metoo... existerar...som aldrig... om det?

  Med anledning av uppropet #metoo presenterade Alice Bah Kuhnke "Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset - de 10 första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo. Mötet var ett av dessa steg.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

Konsekvenser börjar synas och krav ställs på förändring. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samlade därför ett stort antal chefer, generaldirektörer och ansvariga från Kulturdepartementets myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag till ett stormöte under rubriken "#metoo – arbetet fortsätter!".

– Jag vill samla er här idag för att visa att vi måste fortsätta arbetet mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. Ni som chefer är oerhört viktiga i detta arbete. Och jag som ansvarig minister för era verksamheter släpper inte taget om denna fråga förrän jag ser en reell förändring. Jag biter mig fast som en grävling, sa Alice Bah Kuhnke.

Behov av kunskap

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, som också var en av de inbjudna, hade en särskild punkt i programmet för eftermiddagen. Tillsammans med kollegorna Lovisa Strömberg och Peter Wråke berättade DO om vad arbetsgivaren, enligt diskrimineringslagen, har för ansvar för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

"Etik, jämställdhet och ledarskap"

Men frågorna kring sexuella trakasserier är komplexa och allt kan inte lösas genom lagtexter. För att få breddat perspektiv och nya tankar och idéer till lösningar så bjöd ministern in Tomas Brytting, professor i organisationsetik, Sophie Linghag, forskare inom genus, organisation och ledning och organisationskonsult Christina Franzén till ett samtal kring "etik, jämställdhet och ledarskap inom organisationer". Samtalet leddes av moderator Hanna Gerdes som även är jurist och expert inom mänskliga rättigheter. Cheferna fick diskutera runt borden och dela med sig av sina egna erfarenheter kring, till exempel saker som kan kännas svåra eller vilket stöd som de skulle önska för att hantera eventuella sexuella trakasserier och övergrepp inom sina verksamheter.

Ministerns 10-punktsprogram

Mötet ägde rum på Tekniska museet. Deltagarna fick också en presentation av museets pågående utställningen "En kod som förändrar världen - #metoo". En återblick illustrerar hur tekniken, i form av sociala medier och mobiltelefoner, möjliggjorde den enorma kraften i #metoo.

Stormötet var en del i det 10-punktsprogram som Alice Bah Kuhnke presenterade i slutet av förra året för att på ett systematiskt sätt motverka diskriminering på arbetsplatser inom kultursektorn. Med dessa steg ska regeringen stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.