Innehållet publicerades under perioden

-

Arbetslivsbalans och samordning av de sociala trygghetssystemen på rådsmöte

Publicerad

På rådets möte för sysselsättning, sociala frågor och hälsa i Luxemburg 21–22 juni enades ministrarna bland annat om samordning av de sociala trygghetssystemen och bättre arbetslivsbalans för föräldrar och vårdgivare.

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

    Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i samtal med kommissionär Marianne Thyssen ansvarig för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

    Foto: EU-representationen

  • Socialminister Annika Strandhäll

    Socialminister Annika Strandhäll i samtal med kommissionär Marianne Thyssen ansvarig för frågorna sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

    Foto: EU-representationen

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Ministrarna beslutade om en så kallad allmän inriktning om samordning mellan medlemsländerna av de sociala trygghetssystemen.
De aktuella ändringarna handlar om fem områden i befintliga förordningar: likabehandling, arbetet mot fusk och fel, förmåner vid långvarig sjukdom, familjeförmåner och förmåner vid arbetslöshet.

Arbetslivsbalans för föräldrar och vårdgivare

På rådsmötet tog ministrarna beslut om en så kallad allmän riktlinje om arbetslivsbalans för föräldrar och vårdgivare. Förslaget syftar till att förbättra arbetslivsbalansen såsom ledighet och flexibilitet i arbetet. Detta borde öka mäns uttag av familjerelaterad ledighet, vilket i sin tur kan bidra till att öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden.

Utstationering av arbetstagare

Ministrarna antog ett omarbetat direktiv för utstationering av arbetstagare. Direktivet säkerställer en väl fungerande inre marknad och innehåller bland annat bestämmelser om likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare vad gäller ersättning.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och socialminister Annika Strandhäll representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

 

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i EPSCO-rådet 21-22 juni

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.