Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Årets mål redan uppnått – 2000 moderna beredskapsjobb i staten

Publicerad

För att ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till arbete och arbetslivserfarenhet har regeringen infört moderna beredskapsjobb i staten. I maj fanns 2 071 pågående moderna beredskapsjobb. Det innebär att målet för 2018 om 2 000 moderna beredskapsjobb redan har uppnåtts.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark. Arbetslösheten sjunker, sysselsättningsgraden ökar fortsatt och allt fler nya jobb kommer till. Sedan regeringen tillträdde är det cirka 300 000 fler som har ett jobb. Långtidsarbetslösheten har minskat och fler nyanlända kommer snabbare i jobb. Att fortsatt pressa ner långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering är högt prioriterade frågor för regeringen.

– Det är oerhört glädjande att fler som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete. Det är viktigt att myndigheter öppnar upp för att anställa på moderna beredskapsjobb och jag hoppas att ännu fler myndigheter ser denna möjlighet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Uppdraget med moderna beredskapsjobb i staten har nu funnits i ungefär ett och ett halvt år. Antalet pågående moderna beredskapsjobb uppgick till 2 017 i slutet på maj månad, vilket innebär en ökning med 506 jämfört med slutet på april månad och att målet om 2 000 moderna beredskapsjobb 2018 är uppnått.

En utvärdering som nyligen presenterats av Statskontoret visar att ungefär hälften av alla moderna beredskapsjobb innehas av nyanlända, och ungefär hälften av personer som varit utan arbete en längre tid.

Regeringen har genomfört flera reformer och insatser som gjort skillnad, och även statliga myndigheter har ett ansvar för en inkluderande arbetsmarknad. Det är också viktigt för kompetensförsörjningen att fler får se staten som en möjlig arbetsgivare.

Bakgrund

Moderna beredskapsjobb riktas till personer som är nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än tre år och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben motsvarar de som gäller för anställningsstödet extratjänster. Satsningen har införts successivt från 2017 och målsättningen är att den ska omfatta minst 5 000 personer år 2020.

Pressmeddelande: Moderna beredskapsjobb en väg in på arbetsmarknaden