Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Eniga bostadsministrar diskuterade harmoniserade byggregler och miljövänligare byggprocesser

Publicerad

En överenskommelse som ska leda till lägre byggkostnader tack vare mer enhetliga byggregler i Norden blev det mest konkreta resultatet från de nordiska bostadsministrarnas möte i Stockholm. Att minska byggandets inverkan på klimatet var man också överens om.

 • Slussen ovanifrån

  Del av den stora byggarbetsplatsen vid Slussenprojektet.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

 • Ministrar på rad

  Ministrar och delegationsledare efter mötet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Ministrar fotade bakifrån tittar ut över bygget

  Bostadsminister Peter Eriksson tittar tillsammans med Finlands miljöminister Kimmo Tiilikainen ut över Slussen som just byggs om för att bättre passa dagens och framtidens behov.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

 • Vy över människor vid hus med byggvästar

  Besök vid kvarteret Dagsmejan i Sollentuna där man bygger flerfamiljshus i trä. Besökarna fick se hur husen är uppbyggda av moduler som levereras helt färdiga från fabrik och monteras ihop på plats.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Som utgångspunkt för diskussionen presenterade Boverket sin rapport om harmonisering av nordiska byggregler inom tillgänglighetsområdet. Ministrarna från Norge, Finland Island, Sverige och Åland var överens om att de vill stärka det nordiska samarbetet kring harmonisering av byggregler och standarder och skapa ett bättre gemensamt kunskapsunderlag för harmonisering. En starkare och mer integrerad nordisk byggmarknad skapar förutsättningar för bättre och billigare bostäder i hela Norden. Länderna bad Nordiska ministerrådets generalsekreterare att undersöka möjligheterna för ett tätare samarbete kring detta.

Länderna är även överens om att främja minskad klimatpåverkan från byggandet, som en del av en hållbar utveckling. Också inom hållbart byggande fick generalsekreteraren ett uppdrag att undersöka hur det nordiska samarbetet skulle kunna stärkas. Byggsektorn står för en stor del av världens klimatpåverkan, och i arbetet med att nå Sveriges ambitiösa mål om att 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser är bygg- och fastighetssektorn en viktig del. Regeringen har arbetat för att främja ett mer hållbart byggande och att livscykelperspektiv beaktas mer vid planering och byggande. De nordiska länderna arbetar redan med många olika initiativ för att minska byggandets klimatpåverkan. I Finland pågår till exempel arbete med styrmedel för att begränsa byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, där dialog förs med svenska Boverket, och olika initiativ för främjande av träbyggande. Flera av länderna ser möjligheter till nordiskt samarbete till exempel genom utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Under eftermiddagen gjorde deltagarna studiebsök vid Slussenprojektet samt kvarteret Dagsmejan i Sollentuna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.