Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

EU:s miljöministrar debatterade utsläppskrav på bilar

Publicerad

Miljöminister Karolina Skog och hennes ministerkollegor i EU antog på miljörådets möte 25 juni slutsatser om EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Miljöministrarna diskuterade även normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta fordon och höll en debatt om dricksvatten.

Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog representerade Sverige på mötet i EU:s miljöråd i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Den cirkulära ekonomin

På miljörådets möte i Luxemburg antog EU:s miljöministrar slutsatser om EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Slutsatserna innehåller uppmaningar till både EU:s medlemsländer och till EU-kommissionen om hur de ska genomföra EU:s plaststrategi och fortsätta arbetet med samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning.

Minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta fordon

Ministrarna diskuterade också EU-kommissionens förslag om att minska utsläppen av koldioxid från nya personbilar och lätta fordon med 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag om att införa skärpta EU-mål för genomsnittliga utsläpp av koldioxid från nya lätta fordon, men anser att EU-kommissionens ambitionsnivå för utsläppsmålen är allt för låg.

Miljöminister Karolina Skog framhöll på mötet att regeringen anser att målen bör vara att reducera utsläppen med 25 procent till 2025 och att minska utsläppen med 50 procent till 2030, jämfört med 2021 års nivå. Målet till år 2030 bör vara indikativt eftersom det är osäkert hur snabbt nollutsläppsfordon får genomslag i olika delar av Europa, och ses över vid den planerade översynen år 2024.

Ambitionen är att nå en överenskommelse på miljörådets kommande möte i oktober.

Kvalitet på dricksvatten

Miljöministrarna diskuterade även ett förslag till direktiv om kvalitet på dricksvatten. Debatten handlade huvudsakligen om hygienkrav på material som kommer i kontakt med dricksvatten och tillgång till vatten.

Globalt kemikaliearbete

Som en övrig punkt presenterade miljöminister Karolina Skog det svenska initiativet om att skapa en global koalition av länder som driver en ambitiös kemikaliepolitik. Målet är att nå ett globalt ramverk om kemikalier och avfall efter år 2020, likt det Parisavtal som nu finns för klimat.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i miljörådet 25 juni

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.