Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och föräldrapenningdagar på grundnivå ska reserveras

Publicerad

Regeringen har lämnat en proposition om föräldrapenning till riksdagen. I propositionen lämnas förslag om att en förälders sambo också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft barn tillsammans ska likställas med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Dessutom föreslås att föräldrapenningdagarna på grundnivå ska reserveras.

Foto: Maskot Folio

Förslaget om att utvidga kretsen med fler personer som likställs med förälder är ett steg i riktningen mot att inkludera fler familjekonstellationer i möjligheterna att vårda ett barn med föräldrapenning. Förslaget bedöms vara positivt för barns välmående och uppväxtvillkor. Sambon får dock ingen självständig rätt till dagar med föräldrapenning, utan det är vårdnadshavaren som måste överlåta dagar till den personen.

Det föreslås även en ändring i föräldraledighetslagen som innebär att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

– Alla familjer ser inte likadana ut. Vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj och det här förslaget ökar möjligheten för andra familjekonstellationer att kunna vara föräldralediga, säger socialminister Annika Strandhäll.

Föräldrapenningdagar på grundnivå ska reserveras

I propositionen föreslås dessutom att föräldrapenningdagar på grundnivå ska ingå i den tid för vilken en förälder inte kan lämna över sin rätt till föräldrapenning (den så kallade reserverade tiden) på samma sätt som är fallet med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Ersättning på grundnivå kan betalas ut exempelvis till de föräldrar som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Ersättning på grundnivå är 250 kronor per dag. Fler kvinnor än män använder i dag föräldrapenning på grundnivå. Förslaget kan öka incitamenten för föräldrar som har låg eller ingen inkomst att fördela dagarna mer jämnt mellan sig. För barn födda from 1 januari 2016 är 90 dagar för vardera föräldern reserverade.

– Vi vill att dagar på grundnivå ska reserveras, på samma sätt som med dagar på sjukpenningnivå. Det ökar incitamenten att dela föräldraledigheten lika mellan män och kvinnor och är ett viktigt kliv framåt i arbetet för ett jämställt föräldraskap, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Genväg

Genväg