Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsministrarna i Norra gruppen träffades i Haag

Publicerad

Försvarsministrarna i det säkerhets- och försvarspolitiska forumet Norra gruppen möttes i Haag den 6 juni. Vid mötet diskuterades bland annat det säkerhetspolitiska läget i norra Europa.

  • Försvarsministrarna i Norra gruppen utanför Cathuis i Haag.

    Vid mötet i Norra gruppen diskuterade försvarsministrarna bland annat det säkerhetspolitiska läget i Östersjön och Nordatlanten.

    Foto: Jasper Verlome/Försvarsmakten i Nederländerna

  • Peter Hultqvist tillsammans med sin kollega Ank Biljeveld-Shouten utanför Catshuis i Haag.

    Peter Hultqvist tillsammans med sin kollega Ank Biljeveld-Shouten.

    Foto: Jasper Verlome/Försvarsmakten i Nederländerna

Vid mötet i Norra gruppen diskuterade försvarsministrarna det säkerhetspolitiska läget i Östersjön och Nordatlanten.

- Det finns fortsatt en samsyn kring den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde och kring vikten av samarbete mellan länderna för att möta de utmaningar som finns, sade Peter Hultqvist efter mötet.

Försvarsministrarna diskuterade också kommande övningsverksamhet, relationen till Ryssland, militär rörlighet, samt Nato-toppmötet i Bryssel. Även ländernas respektive försvarsplanering presenterades på mötet.

Värd för mötet var Nederländernas försvarsminister Ank Bijleveld-Schouten. Vid det förra mötet i Helsingfors i november 2017 enades ministrarna om att skapa ett roterade ordförandeskap och en stående agenda för framtida möten. Nederländerna är ordförande under första halvåret 2018 och Norge under det andra halvåret.

Om Norra gruppen

Norra gruppen initierades av Storbritannien 2010 och omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Norra gruppen möts vanligtvis på försvarsministernivå och på Defence Policy Director-nivå två gånger per år samt på vice försvarschefsnivå en gång per år.