Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Fortsatt stort engagemang kring nolltolerans mot kränkningar inom byggbranschen

Publicerad

Den 30 maj träffades representanter för byggföretag, fackförbund samt branschorganisationer för ett uppföljningsmöte kring hur branschen arbetar för att motverka kränkningar och öka mångfalden.

En grupp människor står tillsammans och tittar in i kameran.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson bjöd in till uppföljande möte kring hur byggbranschen arbetar för att motverka kränkningar och öka mångfalden. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Bostadsminister Peter Eriksson bjöd med anledning av #metoo-uppropet in till ett första möte i november 2017 där en gemensam avsiktsförklaring undertecknades. I den tar byggbranschen ansvar för att agera för att stoppa kränkningar och övergrepp.

Syftet med uppföljningsmötet var att följa upp och samtala om hur branschen fortsatt arbetet utifrån den gemensamma avsiktsförklaringen. Cajsa Winge och Emmelie Renlund, initiativtagare till initiativet #sistaspikenikistan berättade att de upplever att #metoo har har öppnat upp för en förståelse för problem som det tidigare har pratats lite om. Istället för att prata om enskilda händelser pratar många nu om frågorna i strukturella termer. Också några av de övriga deltagarna berättade om pågående och planerade insatser för att motverka kränkningar och öka mångfalden.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.