Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Historiskt stora satsningar på värdefull natur

Publicerad

Regeringens målsättning är att mer värdefull natur ska skyddas och att naturen ska bli tillgänglig för alla. Under mandatperioden har regeringen gjort historiskt stora satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur, samt åtgärder för hav och vatten. Fler än 750 naturreservat har inrättats och drygt 13 procent av havsområdet har fått skydd.

Naturmiljö
Regeringen vill både skydda mer natur och göra naturen mer tillgänglig. Foto: Folio bildbyrå

Flera av de svenska miljömålen syftar till stärkt skydd och hållbart brukande av skogar, mark och vatten. De höjda anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur ger nu konkreta resultat runt om i Sverige. De senaste tre åren har det beslutats om att inrätta fler än 750 nya och utökade naturreservat runt om i Sverige. Det är nästan en fördubbling jämfört med åren innan. Dessa 750 naturreservat omfattar mer än 150 000 hektar som nu skyddas. Vid årsskiftet 2017–2018 fanns det totalt 4 426 statliga naturreservat i Sverige.

- Vi ska skydda mer natur och göra den tillgänglig för människor. Att fler kommer ut i naturen och får lära sig om den är avgörande både för att rädda den biologiska mångfalden och för människors hälsa och välmående, säger miljöminister Karolina Skog.

Naturen blir mer tillgänglig

Regeringens ökade satsningar innebär att det nu görs en rad olika insatser för att öka tillgängligheten till den skyddade naturen. Informationsskyltar och markeringar sätts upp, leder röjs. Det byggs parkeringar och toaletter, rastplatser och olika former av tillgänglighetsanpassning.

Regeringens satsning har också lett till att det statliga ledsystemet i fjällen nu genomgår en totalrenovering, för första gången någonsin. Hittills under mandatperioden har drygt 120 nya broar uppförts eller renoverats, fler än 60 vindskydd förnyats eller renoverats, ca 500 km leder röjts och nästan 1 400 km leder fått en förbättrad markering.

Sveriges 30 nationalparker besöks av nästan 2,5 miljoner människor varje år. Regeringen har under mandatperioden inrättat en ny nationalpark (Åsnen i Kronobergs län) och utvidgat två befintliga nationalparker (Tiveden i Örebro/Västra Götalands län och Björnlandet i Västerbottens län).

Arealmålet för skyddade havsområden uppnått

Regeringen har även dubblerat arealen skyddade marina områden. Det innebär att 13,6 procent av Sveriges havsområde är skyddat och att arealdelen i etappmålet om att minst 10 procent marina områden ska skyddas till 2020 är nått.

Genväg

Naturvårdsverkets rapport om hur medel inom anslagen för Skydd av värdefull natur och Åtgärder för värdefull natur har använts.