Innehållet publicerades under perioden

-

Infrastrukturministern testade geostaket – teknik för bättre miljö och säkrare resor

I slutet av maj deltog infrastrukturminister Tomas Eneroth i en demonstration av hur geostaket kan användas i verkligheten. En teknik som kan bidra till en bättre miljö, säkrare resor och en mer effektiv användning av infrastrukturen, samtidigt som tillgängligheten ökar.

  • Tomas Eneroth sitter på passagerarsätet i en lastbild och tittar ut genom den nedvevade rutan

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth testar och demonstrerar tekniken geostaket i praktiken.

    Foto: Samuel Scott/Trafikverket

  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets måldirektör Maria Krafft står bredvid varandra och samtalar vid sidan av en lastbil.

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets måldirektör Maria Krafft.

    Foto: Samuel Scott/Trafikverket.

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation utvecklar vårt samhälle och vår välfärd, samtidigt som näringslivets konkurrenskraft stärks och svarar mot samhällsutmaningar, både i Sverige och globalt.

Handslag för krafttag kring digitala lösningar

I linje med Sveriges ambitioner om att använda digitaliseringens och automatiseringens möjligheter och visionen om en permanent världsutställning för innovationer på transportområdet genomfördes våren 2017ett handslag mellan Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholm stad, Göteborgs stad och Trafikverket om att gemensamt ta krafttag kring digitala lösningar. Regeringen gav sedan Trafikverket i uppdrag att leda arbetet. Även Veoneer (Autoliv) har sedan dess anslutit sig till arbetet.

Geostaket i praktiken

Under demonstationen av hur geostaket kan användas fick infrastrukturminister Tomas Eneroth testa hur en buss som kördes genom olika miljözoner och områden med olika hastigheter bytte drivlina för eldrift och hindrade bussen från att köra i högre hastighet än den tillåta – även om föraren tryckte gasen i botten. Tomas Eneroth fick även åka i en lastbil och själv köra en bil med motsvarande teknik installerad, köra in på en (fiktiv) gågata där bilen automatiskt stannade och hindrade honom från att köra vidare.

Högnivåmöte i Göteborg i juni

Demonstrationen i slutet av maj efterföljs av ytterligare en demonstration i Göteborg i mitten av juni. Sverige har då bjudit in till ett högnivåmöte för att diskutera uppkopplad och automatiserad körning med övriga medlemsstater i EU, EU-kommissionen och branschrepresentanter. Mötet är det tredje mötet för uppföljning av Amsterdam-deklarationen om samarbete för att främja utvecklingen av uppkopplad och automatiserad körning.

Handslag om digitalisering

I maj 2017 samlade infrastrukturministern bransch, kommuner och myndigheter till ett möte om åtgärder för att försvåra att tunga fordon används i terrordåd. Mötet resulterade i ett handslag med Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholm stad, Göteborgs stad och Trafikverket om att gemensamt ta krafttag kring digitala lösningar. Trafikverket leder detta arbete.

Geostaket

Geostaket är en teknisk lösning som kan möjliggöra att endast tillåtna fordon kan köra inom ett geografiskt område. Tekniken kan användas för att effektivisera transporter, begränsa hastigheter, minska växthusgasutsläpp, minska trafikbuller, förbättra utomhusluften och öka trafiksäkerheten.