Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Inriktningen för Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd presenterad

Publicerad

Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd inleds den 1 juli och tar sin utgångspunkt i folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet är kvinnor, fred och säkerhet, barn och väpnad konflikt, klimat och säkerhet. Det var en av nyheterna på regeringens pressfika den 28 juni.

 • Sex statsråd deltog på årets första pressfika med regeringen.

  På årets första pressfika med regeringen deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, utbildningsminister Gustav Fridolin, utrikesminister Margot Wallström, infrastrukturminister Tomas Eneroth, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och miljöminister Karolina Skog.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och utbildningsminister Gustav Fridolin.

  Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren berättade om den nationella handlingsplanen för att förebygga och motverka könsstympning.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

 • Utbildningsminister Gustav Fridolin flankerad av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren samt utrikesminister Margot Wallström.

  Utbildningsminister Gustav Fridolin berättade om garantin för tidiga stödinsatser till elever i förskoleklass och lågstadiet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth flankerad av utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättade att regeringen godkänt Sverigeförhandlingens storstadsavtal, en del i den nationella planen för infrastrukturen för åren 2018-2029.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Utrikesminister Margot Wallström flankerad av utbildningsminister Gustav Fridolin och infrastrukturminister Tomas Eneroth.

  Utrikesminister Margot Wallström ledde årets första pressfika och berättade bland annat om grundvärderingar och prioriteringar inför Sveriges andra och sista omgång som ordförande i FN:s säkerhetsråd.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Miljöminister Karolina Skog.

  Miljöminister Karolina Skog berättade bland annat att producenter får fullt ekonomiskt ansvar för insamling av förpackningar och returpapper samt att kommunerna ska tillhandahålla system för separat insamling av matavfall från hushållen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade om nystarten för en stärkt minoritetspolitik.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utrikesminister Margot Wallström ledde årets första pressfika och berättade bland annat om grundvärderingar och prioriteringar inför Sveriges andra och sista omgång som ordförande i FN:s säkerhetsråd. Med utgångspunkt i folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv kommer det svenska ordförandeskapet att fortsätta prioritera kvinnor, fred och säkerhet, barn och väpnad konflikt, klimat och säkerhet.

Pressmeddelande (utrikesminister Margot Wallström):
Prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd  

Sverigeförhandlingens storstadsavtal godkänns

I början av juni presenterade regeringen en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid. Regeringen har i dag tagit beslut om flera av de avtal som gäller storstäderna.

Pressmeddelande (infrastrukturminister Tomas Eneroth):
Regeringen godkänner Sverigeförhandlingens storstadsavtal  

Tidiga stödinsatser till elever

1 juli 2019 införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser till elever i förskoleklass och lågstadiet. Alla som berörs av garantin för tidiga stödinsatser ska få förutsättningar att förbereda sig. Därför får Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och ge stöd inför implementeringen.

Pressmeddelande (utbildningsminister Gustav Fridolin):
Läsa, skriva, räkna – så förbereder regeringen för garantin  

Stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik. I skrivelsen utvecklas inriktningen för de delar av minoritetspolitiken som inte är lagstiftning. Bland annat höjs organisationsbidraget till de nationella minoriteterna och formerna för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken ses över.

Pressmeddelande (kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke):
Nystart för en stärkt minoritetspolitik  

Källsortering nära hemmet

Producenter får fullt ekonomiskt ansvar för insamling av förpackningar och returpapper. Insamlingen ska också ske bostads- eller kvartersnära, till skillnad från dagens insamlingssystem där återvinningsstationer är huvudregel. Från 2021 ska kommunerna tillhandahålla system för separat insamling av matavfall från hushållen.

Pressmeddelande (miljöminister Karolina Skog):
Mer tillgänglig källsortering nära hemmet  

Plan mot könsstympning

Kvinnor och flickor ska slippa könsstympning. Kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning ska få rätt vård och stöd. Regeringen har därför beslutat om en nationell handlingsplan för att förebygga och motverka könsstympning.

Pressmeddelande (barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren):
Regeringen har beslutat om en plan mot könsstympning 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Regeringens sommarfika

Under sommaren bjuds medier in för en traditionsenlig sommarfika med statsråd som deltagit i regeringssammanträdena. Aktuella datum är:

• 28 juni
• 12 juli
• 19 juli
• 2 augusti

Närvarande statsråd

Följande statsråd närvarade vid sommarfikat 28 juni:

• Utrikesminister Margot Wallström
• Infrastrukturminister Tomas Eneroth
• Utbildningsminister Gustav Fridolin
• Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
• Miljöminister Karolina Skog
• Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren