Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommunersättningsförordningen anpassas till ny grund för uppehållstillstånd

Publicerad

Kommunersättningsförordningens målgrupp utvidgas till de ensamkommande unga som omfattas av ny grund för uppehållstillstånd.

Regeringen har beslutat att ändra kommunersättningsförordningen så att målgruppen omfattar ensamkommande unga med uppehållstillstånd på den nya grunden för studier på gymnasienivå som införs den 1 juli 2018 (proposition 2017/18:252).

Det innebär att kommuner och landsting får ersättning för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden.

Samma bestämmelser om ersättning gäller som för andra nyanlända som omfattas av kommunersättningsförordningen.

Ändringen träder i kraft 1 juli 2018.