Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Konferens om klimatförändringarnas säkerhetspolitiska risker

Publicerad

Klimatförändringarnas effekter sätter freden och säkerheten på spel och måste därför hanteras som en global säkerhetspolitik fråga. Detta och hur utvecklingen ska hanteras var utgångspunkten när utrikesminister Margot Wallström deltog i högnivåmötet ”Climate, Peace and Security: The Time for Action”, i Bryssel 22 juni.

 • margot Wallström

  - I september nästa i år hålls ett klimattoppmöte organiserat av FN:s generalsekreterare och då måste klimatrelaterade säkerhetsrisker integreras i dagordningen, underströk utrikesminister Margot Wallström när hon avslutningstalade.

  Foto: EU-representationen

 • Federica mogherini och Margot Wallström

  EU:s höga representant för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini öppnade mötet där hon underströk vikten av att leva upp till klimatmål och att samtidigt förstå klimatförändringens säkerhetspolitiska dimension. Utöver utrikesminister Margot Wallström syns också Sushma Swarah, Indiens utrikesminister som också var ett av mötets huvudtalare.

  Foto: EU-representationen

 • Militär rådgivare Thomas Nilsson

  Att klimatförändringarnas effekter måste upp på den säkerhetspolitiska dagordningen betyder att försvarsorganisationerna har en central roll att spela i det klimatrelaterade arbetet. Sverige företräddes på mötet av generalmajor Thomas Nilsson som också är svensk representant i EU:s och Nato:s militärkommittéer.

  Foto: EU-representationen

I mötet deltog förutom ministrar från länder på olika kontintenter också FN-representanter inom miljö- och klimat- och katastrofarbete, Nato och andra organisationer samt EU:s miljökommissionär Miguel Arias Cañete och initiativtagare Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik

Federica Mogherini underströk bland annat i sitt inledningsanförande att det i år är andra året i rad som fler människor flyr från klimatrelaterade anledningar än krig. Kontrollen över sötvatten är också på väg att bli en maktfråga och källa till konflikter, konstaterade hon vidare.

- Det internationella samfundet måste bli mycket bättre på att förstå, uppmärksamma och förbinda sig att ta itu med de säkerhetshot som klimatförändringarna riskerar att leda till. I december i år hålls ett klimattoppmöte i Katowice, och då måste klimatrelaterade säkerhetsrisker integreras i dagordningen.

Det påpekade Margot Wallström bland annat på konferensen där hon både deltog i en panel och summerade diskussionerna i ett avslutande anförande.

Klimatförändringarnas olika effekter belystes uner konferensen. Det handlade om de extrema väderfenomenens omedelbara påverkan som kräver beredskap, men framför allt om konsekvenser på lång sikt då havsnivån förväntas stiga, då hydrologiska cykler sätts ur spel och sjöar och andra färskvattenskällor sinar med omfattande torka som resultat. Flera deltagare lyfte riskerna för att utvecklingen ökar konkurrensen om mat och vatten, underminerar människors förutsättningar att försörja sig vilket inte minst kan försätta människor på flykt och öka spänningarna i redan sårbara nationer med instabilitet och konflikt som följd. Risken för att människor i utsatta situationer söker sig till extremistiska grupper belystes också.

På mötet diskuterades också det ledarskap de stora organisationerna som EU och FN måste ta på sig, det starka samarbete som behövs världen över för att bygga kapacitet, öka kunskapen och arbeta tvärsektoriellt med de gemensamma utmaningarna och hoten.

- Vi ser mycket extremism och nationalism när det vi egentligen behöver är mer multilateralism. Och det gäller inte minst för att klara klimatförändringarnas utmaningar. När Sverige är ordförande i säkerhetsrådet i juli kommer vi arbeta med att föra upp klimatfrågans koppling till fred och säkerhet, resonerade Margot Wallström.

- Utmaningarna måste tas på fullaste allvar. Det är därför oerhört välkommet att Federica Moghereini tog initiativ till det här mötet. Det blir en viktig plattform för att komma vidare i diskussionen om hur vi ska ta oss an problematiken, sa Margot Wallström i samband med mötet.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Allt om högnivåmötet: "Climate, peace and security"