Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Socialdepartementet

Lena Hallengren om satsningar på äldreomsorgen

Publicerad

I filmen berättar äldreminister Lena Hallengren om insatser för äldreomsorgen åren 2015-2018. Regeringen har bland annat satsat 7 miljarder för ökad bemanning i äldreomsorgen, det ska bli lättare att få hemtjänst, en demensstrategi har tagits fram och det finns nu investeringsstöd för bostäder för äldre.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.