Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Migration och handel när stats- och regeringscheferna möts

Publicerad Uppdaterad

När statsminister Stefan Löfven träffar sina kollegor i Europeiska rådet den 28–29 juni står frågor om migration, EU:s relation med USA, säkerhet och försvarsfrågor på dagordningen.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltar i Europeiska rådets möte 28-29 juni. Säkerhet och försvar, konkurrenskraft, migration och EU:s långtidsbudget är några av de frågor som tas upp under mötets första dag. Andra dagen är vikt för brexit och utvecklingen av den europeiska monetära unionen. Foto: EU-representationen

Migration

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera olika aspekter av migration och kontroll av EU:s yttre gräns vid mötet.

Säkerhet och försvar

På mötet kommer EU-ledarna också att ta upp säkerhets- och försvarsfrågor inför Natotoppmötet 11–12 juli då USA:s president Donald Trump kommer till Bryssel.

Arbete, tillväxt, konkurrenskraft och handel med andra länder

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera tillväxt och konkurrenskraft och följa upp arbetet med den ekonomiska planeringen. Handel med länder utanför EU, till exempel USA, kommer också vara ett ämne för diskussion.

Digitalisering och innovationer

Digitalisering och ökad innovationskraft i EU är också ett ämne på EU-ledarnas agenda. De kommer till exempel att ta upp hur forskningen i EU-länderna ska utvecklas och få en starkare ställning, hur den inre digitala marknaden ska få hjälp att växa samt hur vi ska använda data i EU på ett säkert och effektivt sätt.

EU:s långtidsbudget

I maj lade EU-kommissionen fram ett förslag till en långtidsbudget för hela EU. Den sträcker sig från 2021 till 2027. På mötet kommer stats- och regeringscheferna att behandla förslaget och tidtabellen för beslut om långtidsbudgeten.

Brexit och eurotoppmöte på fredagen

På fredagen träffas stats- och regeringscheferna i formatet EU27, det vill säga alla medlemsländer förutom Storbritannien. EU-ledarna kommer att få en rapport om de pågående förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och en möjlighet att diskutera förhandlingsläget.

Stefan Löfven kommer också att delta i eurotoppmötet, ett möte för länder med euron som valuta där även övriga EU-länder bjuds in. Där kommer fördjupning av samarbetet i den europeiska monetära unionen och hur euro-samarbetet ska föras framåt att diskuteras.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Europeiska rådet 28-29 juni

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.