Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Migration, säkerhet och försvar och brexit på toppmöte

Publicerad

Migration var huvudfrågan när statsminister Stefan Löfven träffade sina stats- och regeringschefskollegor på Europeiska rådets möte 28–29 juni. EU-ledarna behandlade även handel med bland annat USA, brexit och säkerhet och försvar.

 • Stefan Löfven Donald Tusk

  Statsminister Stefan Löfven deltog i EU-toppmötet 28-29 juni där migration var den viktigaste frågan på dagordningen. På bilden syns Stefan Löfven tillsammans med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

  Foto: Europeiska unionens råd

 • Stefan Löfven

  - Diskussionen var bitvis hård och många står långt i från varandra, men några saker beslutade vi ändå om. Det viktigaste är att processen mot ett gemensamt asylsystem fortsätter, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet

  Foto: Sverige EU-representation

Migration

Stats- och regeringscheferna diskuterade migration och kontroll av EU:s yttre gränser. I slutsatserna uppmanar de ministerrådet att fortsätta arbetet för att så snart som möjligt nå en överenskommelse om det gemensamma europeiska asylsystemet.

- Det är ingen hemlighet att vi borde kommit längre. Vi skulle ha beslutat om ett gemensamt asylsystem vid det här mötet, men dit är det lång väg kvar. Därför var mötet långt. Diskussionen var bitvis hård och många står långt i från varandra, men några saker beslutade vi ändå om. Det viktigaste är att processen mot ett gemensamt asylsystem fortsätter, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

EU ska också samarbeta mer med afrikanska länder, stärka EU:s yttre gränser och vidta åtgärder i medlemsstaterna för att motverka asylsökandes förflyttningar inom EU.

EU-ledarna kom även överens om att utreda frågan om plattformar för personer som räddas i sök- och räddningsinsatser i Medelhavet.

Stats- och regeringscheferna enades också om att öka stödet till Turkiets arbete med flyktingar och att öka stödet till Afrika. EU ska även avsätta mer pengar till att skynda på återvändande, bland annat genom utökade resurser till europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex.

Säkerhet och försvar

Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg diskuterade EU-ledarna även EU:s stärkta säkerhets- och försvarssamarbete samt samarbete med Nato.

Handel med andra länder och arbete, tillväxt och konkurrenskraft

Stats- och regeringscheferna tog upp frågor om yttre handelspolitik och handelsrelationer med länder utanför EU, till exempel med USA och tullunionen Mercosur. Tillväxt och konkurrenskraft och uppföljning av arbetet med den ekonomiska planeringen var också ett ämne för diskussion.

Digitalisering och innovationer och EU:s långtidsbudget

Digitalisering och ökad innovationskraft var ytterligare ett ämne. Diskussionen handlade om hur banden mellan industrin, utbildningsväsendet och myndigheter kan stärkas för att gynna forskning.

EU-ledarna behandlade också tidtabellen för när EU:s långtidsbudget för 2021 till 2027 ska antas.

Brexit

På fredagen hade EU-ledarna en diskussion om brexit, Storbritanniens utträde ur EU, i konstellationen EU27, det vill säga utan Storbritannien. EU27 utryckte oro för att Storbritannien och EU-kommissionen ännu inte kommit fram till en lösning för gränsen mellan Nordirland och Irland och bad om mer klarhet om hur Storbritannien ser på den framtida relationen.

Eurotoppmöte

Statminister Stefan Löfven deltog också i eurotoppmötet på fredagen. Där diskuterade deltagarna olika förslag för att föra euro-samarbetet framåt, bland annat reform av europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, och bankunionen.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Europeiska rådet 28-29 juni

Fakta: Europeiska rådet

 • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
 • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
 • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
 • Har ingen lagstiftande funktion.
 • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.