Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Ministerrådet överens om cybersäkerhetsakt

Publicerad

EU-ländernas it- och digitaliseringsministrar kom överens om ett förslag till cybersäkerhetsakt när de träffades i telekområdet i Luxemburg 8 juni. Digitaliseringsminister Peter Eriksson diskuterade också e-integritet och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation med sina EU-kollegor.

Peter Eriksson och Karol Okoński utanför mötessalen
Digitaliseringsminister Peter Eriksson samtalar med polske statssekreteraren Karol Okoński inför mötet i EU:s telekområd 8 juni. Foto: EU-representationen

Cybersäkerhet

Ministrarna enades om rådets position om en föreslagen cybersäkerhetsakt. Syftet med förslaget är att ge ett nytt och permanent mandat för nät- och informationssäkerhetsbyrån Enisa samt att skapa ett ramverk för frivillig cybersäkerhetscertifiering inom EU.

e-integritet

Under mötet debatterade ministrarna också ett förslag om att uppdatera reglerna för integritet och elektronisk kommunikation. Syftet med den föreslagna förordningen är att garantera starkare integritet i elektronisk kommunikation och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

Ministrarna debatterade också förslaget till direktiv om att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn på ett bättre sätt. Syftet med förslaget är att stärka EU:s datadrivna ekonomi, säkerställa rättvis konkurrens och främja gränsöverskridande innovation som bygger på data.

Kodexen för elektronisk kommunikation

Ordförandeskapet informerade ministrarna om läget i förhandlingarna om den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation med Europaparlamentet. Ministrarna fick också information om läget i förhandlingarna om organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec.

Ordförandeskapet nådde en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om båda förslagen den 5 juni.

Dessutom informerade ordförandeskapet om förslaget till förordning om fritt flöde av icke-personuppgifter inom EU, där målet är att nå en överenskommelse med Europaparlamentet före utgången av juni månad.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om telekområdets möte 8 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.