Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Möte med representanter från det svenska civilsamhället inför Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström träffade onsdagen den 13 juni ett tjugotal svenska civilsamhälleorganisationer för ett samtal om det kommande svenska ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Samtal i detta format har ordnats regelbundet sedan Sverige valdes in i säkerhetsrådet 2016.

Utrikesminister Margot Wallström och Efraim Gómez, chef för UD:s enhet för FN-politik
Utrikesminister Margot Wallström och Efraim Gómez, chef för UD:s enhet för FN-politik, svarade på en rad frågor om det kommande svenska ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Foto: Regeringskansliet

I juli är det dags för Sverige att för andra gången under den tvååriga medlemskapsperioden 2017–2018 ta över ordförandeklubban och leda arbetet i FN:s säkerhetsråd. Förberedelserna inför ordförandeskapet är inne i en intensiv fas och att fortsätta de regelbundna samtalen med civilsamhället om arbetet i FN:s säkerhetsråd är ett viktigt led i arbetet.

– Fred byggs underifrån och med brett deltagande. En aktiv och bred diskussion om utrikespolitiken i det svenska civilsamhället betyder mycket. Under vår tid som medlem i FN:s säkerhetsråd har även deltagandet från civilsamhället i rådets möten ökat markant, säger utrikesminister Margot Wallström.

Vid mötet svarade utrikesminister Margot Wallström och Efraim Gómez, chef för UD:s enhet för FN-politik, på en rad frågor från deltagarna, bland annat om den oroande humanitära situationen och säkerhetsrådets möjlighet att agera i kriser som Jemen, Syrien och Myanmar. Arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet, nya säkerhetsutmaningar som kopplingen mellan klimat och säkerhet och barnrättsperspektivet berördes också.