Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbetsministermöte den 20 juni i Lund

Publicerad

Den 20 juni träffades de nordiska samarbetsministrarna på skissernas museum i Lund. Ministrarna träffas fyra gånger per år och mötet var det andra för året under svenskt ordförandeskap.

Foto: Kennet Rouna

Sverige tog den 1 januari över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet med fokus på tre breda prioriteringar "Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden".

På dagordningen stod bl.a. en strategisk diskussion kring Nordiska ministerrådets internationella samarbete, gränshinder, en evaluering av reformeringsarbetet av ministerrådet samt en handlingsplan för att öka mobiliteten i Norden.

Vad gäller gränshinder kunde konstateras att nio gränshinder lösts under våren som exempelvis arbetslöshetsförsäkring för pendlare mellan nordiska länder.

Nästa möte äger rum den 6 september och kommer att hållas digitalt.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2018 tog Sverige över ordförandeskapsklubban.