Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Ny Acer-förordning, ren energi och yttre förbindelser på energimöte

Publicerad

När energiministrarna från alla EU-länder möttes 11 juni nåddes en kompromiss om den nya förordningen för Acer, byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter. Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Ibrahim Baylan och Teresa Ribera
Energiminister Ibrahim Baylan samtalar med Spaniens nytillträdda minister för ekologisk omställning, Teresa Ribera, vid mötet i energirådet 11 juni. Foto: Europeiska unionens råd

Ny byråförordning för Acer

I EU-kommissionens paket för ren energi finns förslag om att se över flera elmarknadsrelaterade förordningar och direktiv. En av dem är en reviderad byråförordning för Acer, byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter. På mötet antog energiministrarna en så kallad allmän inriktning för förslaget till reviderad byråförordning, inför stundande förhandling med Europaparlamentet.

Information om yttre förbindelser och övriga delar av paketet ren energi
Det bulgariska ordförandeskapet informerade även om den senaste utvecklingen när det gäller yttre förbindelser på energiområdet. Ministrarna fick också information om läget i förhandlingarna med EU-parlamentet för övriga delar av paketet för ren energi direktivet för förnybar energi, styrningsförordningen och energieffektiviseringsdirektivet.

Österrike, som är nästa ordförandeland i ministerrådet, informerade om sina prioriteringar för arbetet under hösten 2018.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om energirådets möte 11 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.