Innehållet publicerades under perioden

-

Ren energi när energiministrarna möts

Publicerad

När energiministrarna från alla EU-länder möts 11 juni ska de besluta om en ny förordning för Acer, byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter. Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Ibrahim Baylan
Energiminister Ibrahim Baylan vid det senaste mötet i EU:s energiråd i Bryssel. Foto: EU-representationen

Ny byråförordning för Acer

I paketet för ren energi finns ett förslag om att se över flera elmarknadsrelaterade förordningar och direktiv. En av dem är en reviderad byråförordning för Acer, byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter. På mötet förväntas ministrarna komma överens om en allmän inriktning om förslaget till reviderad byråförordning inför stundande förhandling med Europaparlamentet.

Förslaget innebär att Acer anpassas till den pågående omställningen av energisystemet med allt mer förnybar energi och utveckling av energimarknaderna. Acer kan till exempel komma att få en något mer koordinerande roll mot de nationella tillsynsmyndigheterna i gränsöverskridande frågor.

Information om yttre förbindelser och övriga delar av paketet ren energi

Under mötet kommer det bulgariska ordförandeskapet att informera om den senaste utvecklingen om de yttre förbindelserna på energiområdet. Ministrarna kommer även att få information om förhandlingsläget med övriga delar av paketet för ren energi där förlag om reviderat direktiv för förnybar energi, styrningsramverket och energieffektivisering ingår.

Österrike, som är nästa ordförandeland i ministerrådet, kommer också att informera om sina prioriteringar för arbetet under hösten 2018.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om mötet 11 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.