Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Säkerhet och försvar, Jemen och Afrikas horn på gemensamt utrikes- och försvarsministermöte

Publicerad

Säkerhet och försvar och samarbetet mellan EU och Nato är två av dagordningspunkterna när utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist träffar sina EU-kollegor 25 juni i Luxemburg. Därefter fortsätter utrikesministrarna diskussionerna om situationen i Jemen, Afrikas horn, Jordanien och EU:s globala strategi. Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini utrikesministrarnas del av mötet med att informera om aktuella frågor på utrikesområdet.

 • Margot Wallström

  Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige på mötet i utrikesrådet 25 juni. På bilden möter utrikesministern pressen efter det senaste mötet 28 maj.

  Foto: EU-representationen

 • Peter Hultqvist och Margot Wallström

  Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström undertecknade 13 november 2017 en gemensam anmälan om det permanenta strukturerade samarbetet, Pesco.

  Foto: Europeiska unionens råd

Säkerhet och försvar

Som första punkt på dagordningen möts utrikes- och försvarsministrarna för att diskutera utvecklingen av EU:s arbete på säkerhets- och försvarsområdet. De kommer också att anta rådslutsatser om säkerhets- och försvarssamarbetet och besluta om styrningsregler för framtida Pesco-projekt.

Regeringen välkomnar att arbetet med att utveckla och fördjupa EU-samarbetet inom säkerhet och försvar fortgår samt kompletteras med liknande insatser på det civila området.

EU-Natosamarbete

Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg kommer utrikes- och försvarsministrarna att diskutera samarbetet mellan EU och Nato.

Regeringen anser att ett utökat samarbete stärker den europeiska säkerheten och den internationella krishanteringsförmågan.

Jemen

Utrikesministrarna kommer också att diskutera den allvarliga situationen i Jemen tillsammans med FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths. I Jemen pågår en mycket allvarlig humanitär kris. Griffiths kommer att informera om den fredsplan som han presenterar för FN:s säkerhetsråd 18 juni.

Regeringen välkomnar att EU tar en mer aktiv roll i Jemen och anser att utvecklingen är mycket oroande.

Afrikas horn/Röda havet

Ministrarna kommer att diskutera situationen på Afrikas horn och utvecklingen i regionen runt Röda havet. Sannolikt kommer de även att anta slutsatser som betonar värdet av dialog.

Regeringen uppmuntrar de reformer som Etiopiens nye premiärminister Abiy Ahmed har aviserat och stöttar intentionen att fullt ut genomföra fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea.

EU:s globala strategi

Utrikesministrarna kommer att ha en årlig diskussion om EU:s globala strategi och en diskussion för prioriteringar för nästa år.

Regeringen kommer att arbeta för att EU förstärker arbetet med förra årets två prioriteringar: global styrning och regionalt samarbete.

Jordanien

Som sista punkt kommer utrikesministrarna att ha en övergripande diskussion om situationen i Jordanien.

Regeringen anser att EU:s nära samarbete är viktigt för regionen och välkomnar undantag från ursprungsreglerna för att öka handeln mellan EU och Jordanien.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Kommenterad dagordning inför mötet 25 juni

Mer om mötet i utrikesrådet 25 juni

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.