Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Säkrare värld för kvinnor och flickor i fokus på European Development Days

Publicerad

European Development Days är en utvecklingsmässa som EU-kommissionen organiserar sedan 2006. Årets tema var jämställdhet under parollen “Kvinnor och flickor i spetsen för hållbar utveckling”.

  • European Development Days

    Sidas generalsekreterare Carin Jämtin deltog i paneldiskussioner om kvinnor i beslutsfattande ställning. Övriga paneldeltagare på bild är kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, Young leader från Afghanistan Diwa Samad samt moderatorn Joanna Maycock.

    Foto: EU-representationen

  • European Development Days

    Ambassadör för utrikes- och säkerhetskommittén Mikael Lindvall deltog i paneldiskussioner om öppenhet och ansvar för personal i humanitära insatser. Övriga i panelen var Oxfams generaldirektör Winnie Byanyima och generaldirektören för EU-kommissionens generaldirektorat i humanitärt bistånd och civilskydd Monique Pariat, aktivisten Trisha Shetty samt moderatorn Tidhar Wald.

    Foto: EU-representationen

Carin Jämtin pratar om kvinnor i beslutsfattande ställning

Sidas generaldirektör Carin Jämtin deltog i två paneldiskussioner. En handlade om hur vi kan öka andelen kvinnor i beslutsfattande ställning och den andra om hur män kan bli förändringsaktörer. I den första panelen deltog även EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och Gambias minister för handels- och regionala frågor samt utbildningsfrågor Isatou Touray.

Panelen diskuterade bland annat på vilka sätt vi kan involvera och stötta unga kvinnor för att få in fler kvinnor på chefspositioner och i styrelser.

Under paneldiskussionen pratade Carin Jämtin bland annat om att vi behöver olika slags ledarskap. Fler kvinnor måste få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden genom att vi till exempel skapar utbildnings och sysselsättningstillfällen för flickor och unga kvinnor. Ett annat sätt är rättvisare fördelning mellan kvinnor och mäns arbete i hemmet och att ge män möjlighet till föräldraledighet.

- Vi behöver fler kvinnor på arbetsmarknaden, ett sätt är att stötta kvinnligt ledarskap. En bra start för att öka kvinnors ledarskap är att även uppfostra våra söner till att bli jämställda män.

Ansvar för personal i humanitära insatser

Sveriges EU-representations ambassadör för utrikes- och säkerhetskommittén, Mikael Lindvall, deltog också i en diskussion om öppenhet och ansvar för personal i humanitära insatser. Paneldeltagarna diskuterade hur vi kan arbeta förebyggande för att förhindra övergrepp på arbetsplatser.

Genomgående under paneldiskussionerna var att de övergrepp som nyligen skett har väckt både debatt och en insikt om att det krävs nya system med bättre återkoppling och utbildning för att på längre sikt skapa en kultur där nolltolerans för alla slags övergrepp blir en självklarhet.

Ambassadör Mikael Lindvall betonade till exempel vikten av att ha personal på plats för de människor som arbetar i fält och skapa en god dialog. Genom dialog och närvaro kan man snabbare upptäcka korruption och tecken på övergrepp.

- Inga institutioner är fria från övergrepp. Vi är alla del av problemet och vi måste alla vara del av lösningen.

Med i panelen satt bland annat Oxfams generaldirektör Winnie Byanyima och generaldirektören i EU-kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd Monique Pariat.

Aktivister och ministrar deltog

European Development Days lockar flera tusen deltagare som stats- och regeringschefer, FN:s biträdande generalsekreterare, ministrar, tjänstemän, aktivister, journalister och många fler. Mässan är en plattform för dialog, utbyte av erfarenheter för att driva arbetet i utvecklingsfrågorna framåt.

Producerat av EU-representationen

European Development Days 5-6 June

Agenda 2030 och globala målen