Statsbidrag till kommuner och landsting för arbete mot långtidsarbetslöshet

Att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering är fortsatt högt prioriterade frågor för regeringen. Regeringen har för avsikt att stödja kommuner och landsting som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster. Extratjänster är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Alla kommuner och landsting har kunnat, och kommer fortsatt kunna, ta del av stödet. De extra pengarna kan användas utifrån kommunernas och landstingens egna behov och förutsättningar. Skola, vård och omsorg, handledning och förbättrad arbetsmiljö kan vara olika användningsområden.

Modellen som ligger till grund för målbilden är samma som tidigare, det vill säga ett visst antal extratjänster fördelas efter aktuell befolkningsstorlek i kommuner och landsting. Det innebär att större kommuner och landsting får ett högre antal extratjänster som mål än små.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2018 fanns en långsiktig planering som innebär att i tre år (2018, 2019, 2020) betala ut medel i form av bidrag om 500 miljoner kronor årligen till kommuner och landsting för arbete mot långtidsarbetslöshet. Arbetsförmedlingen gjorde den första utbetalningen (som baserades på antal extratjänster 31 december 2017) under första kvartalet 2018.