Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Stöd till flygplatser och flygtrafik – vad är möjligt?

Publicerad

Den 28 juni höll Henrik Mørch, direktör på EU-kommissionen, ett seminarium om konkurrens- och statsstödsregler på transportområdet med fokus på flygsektorn, i Rosenbad i Stockholm. Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, inledde seminariet som även kommer sändes live på regeringens webbplats.

EU:s regler om statligt stöd sätter ramarna för möjligheterna för det offentliga att stödja effektiva transporter och infrastruktur. Ett område där frågan om statligt stöd är särskilt aktuellt är flygsektorn, till exempel avseende stöd för drift av icke-statliga flygplatser, men också stöd till och upphandling av flyglinjer för att tillgodose behovet av transporter i glesbygd.