Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Svårare i många länder att arbeta för kvinnors rättigheter

Publicerad

Enligt en ny rapport från organisationen Kvinna till Kvinna minskar utrymmet att verka som förespråkare för kvinnors rättigheter i många länder. Den femte juni uppmärksammade Sveriges EU-representation rapporten med ett möte med Kvinna till Kvinna och andra organisationer med expertis på området.

  • deltagare

    Mikael Lindvall öppnade mötet 5 juni med Kvinna till Kvinna. Från vänster Irena Cvetkovic, Coalition Margins, Makedonien, Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna och Dragana Dardic, Helsinki Citizens Assembly från Banja Luka, Bosnien-Hercegovina.

    Foto: EU-representationen

  • Bild på rapport

    Kvinna till Kvinnas rapport "Suffocating the movement – Shrinking space for women’s rights" visar att utrymmet att arbeta för kvinnors rättigheter minskar på många håll i världen. Anti-demokratiska trender, nationalism och fundamentalism är några av orsakerna bakom utvecklingen enligt rapporten.

    Foto: EU-representationen

- Rapporten sätter ljus på en situation som vi känner väl till, sa Mikael Lindvall, Sveriges ambassadör i EU:s kommitté för utrikes och säkerhetspolitik, när han inledde mötet.

Han berättade om den centrala roll arbetet med kvinnors rättigheter spelar i den svenska utrikespolitiken inom ramen för regeringens feministiska utrikespolitik. EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik men givetvis också FN:s säkerhetsråd där Sverige just nu har en plats är viktiga arenor för att hela tiden påverka i frågorna.

- Där arbetar vi med att göra det tydligt att kvinnors rättigheter hör hemma i säkerhetspolitiken, underströk Mikael Lindvall.

Rapporten som inledningsvis slår fast att det minskade utrymmet att verka för kvinnors rättigheter inte är en övergående trend, utan en ny norm och vår tids verklighet, presenterades av Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Inom flera områden har det skett en positiv utveckling, till exempel vad gäller hårdare lagstiftning mot våld i hemmet och att fler kvinnor deltar i offentligt beslutfattande. Men vi har under de senaste åren sett att det blir svårare och svårare att arbete med att öka kvinnors rättigheter och jämställdhet, resonerade Petra Tötterman Andorff.

Hon pekade vidare på att anti-demokratiska trender, nationalism och fundamentalism är några av de grundläggande orsakerna bakom utvecklingen. Förbud mot organisationer att verka, hatkampanjer, hot om att bli utsatt för sexuellt våld och risk för att bli anhållen samt ökade krav på administration som gör det krångligt att driva projekt är exempel på hur arbetet begränsas.

- Rapporten bygger på en undersökning som besvarades av mer än 120 kvinnorättsförsvarare i 32 länder. Mer än 60 procent av dem säger att deras utrymme att verka har minskat och då är det viktigt att komma ihåg att utrymmet i många fall inte var särskilt stort från början, sa Petra Tötterman Andorff.

Under mötet delade deltagare med sig av egna vittnesmål och erfarenheter.

Förutom Petra Tötterman Andorff talade också Irena Cvetkovic från organisationen Coalition Margins i Makedonien och Dragana Dardic från Helsinki Citizens Assembly i Banja Luka, Bosnien-Hercegovina.

Länk till rapporten:
Suffocating the movement – Shrinking space for women's rights

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

En feministisk utrikespolitik

Organisationen Kvinna till Kvinna